Nhãn: USB

Làm thế nào để cài đặt bất kỳ phiên bản của Windows từ một USB flash drive

Khuyến nghị: Click vào đây để sửa chữa Windows lỗi và cải thiện hiệu suất hệ thống với sự ra đời của ổ đĩa USB, chúng tôi hoạt động với đĩa CD/DVD cũng giảm đáng kể. Như vậy đã xảy ra cho quá trình cài đặt của Windows. Thiết lập Windows trước đó chủ yếu là đã có một đĩa CD/DVD tham gia, nhưng với…

Làm thế nào để thực hiện một USB khả năng khởi động Ubuntu trên Windows, Mac và Linux

Với Ubuntu 16.04 LTS nhích từng gần gũi hơn để phát hành, bây giờ cảm thấy giống như một thời điểm tốt để tóm tắt lại cách dễ dàng là để làm cho một ổ đĩa USB có thể khởi động Ubuntu. Cũng giống như các live CD, a live Linux usb allows you to boot Ubuntu on your machine without needing to install it on your hard-drive.