Nhãn: Twitter

Voi răng mấu: Thay thế mã nguồn mở cho Twitter

Tôi không biết về bạn, nhưng tôi lâu đã tìm một mạng xã hội mà tôi thực sự có thể gọi về nhà. Facebook là không tốt vì nó là đầy đủ của hình ảnh của bữa ăn tối của họ và của người dân mèo. Twitter là đầy đủ các trolls và những người thô lỗ, kinh nghiệm của tôi…

Twitter ứng dụng 'Corebird' 1.6 Phát hành, Làm thế nào để cài đặt trong Ubuntu

Corebird, một mã nguồn mở GTK + 3 twitter khách hàng, đã đạt đến các 1.6 phát hành một vài ngày trước đây. Dưới đây là làm thế nào để cài đặt nó trong tất cả các phiên bản Ubuntu hiện tại. Corebird 1.6 tính năng: quan hệ phụ thuộc: GTK + 3.20 là bây giờ yêu cầu, and librest is no longer a dependency Facelift for the tweet info page

Làm thế nào để xóa tài khoản Twitter của bạn

How do I delete my Twitter account? By taking a trip to Twitter’s website, trên thực tế. Không có vấn đề lý do, bạn có thể tìm thấy ngày của bạn của tweeting ra cười, favoriting trả lời, chia sẻ hình ảnh của memes yêu thích của bạn, and retweeting to abandon have come to an end. Nếu…