Nhãn: phương tiện truyền thông xã hội

16 Công cụ truyền thông xã hội mới cho Thương

Tận dụng lợi thế của các công cụ truyền thông xã hội mới và cập nhật để tăng cường kinh doanh thương mại điện tử của bạn. Dưới đây là danh sách cập nhật gần đây từ các nền tảng truyền thông xã hội. Có những công cụ để kiếm tiền từ nội dung, gửi tin nhắn, podcasting, gắn thẻ, phân tích, tương tác khách hàng, và nhiều hơn nữa. Facebook đang thử nghiệm công cụ mới và…

Hiệu suất cao Facebook rao Vị trí (trong 4 bước)

Ở 2018, quảng cáo Facebook có thể xuất hiện trên chính Facebook, tin nhắn Facebook, Instagram, và Mạng Khán giả. Facebook không còn là một nền tảng một tùy chọn. Các nhà quảng cáo bây giờ phải giữ một mắt đóng trên cách quảng cáo của họ hiển thị trên tất cả các nền tảng. Nếu không, bạn có thể lãng phí tiền. Cân nhắc Instagram…

Làm thế nào để Xóa tài khoản Instagram vĩnh viễn?

Instagram đã thay đổi cách chúng tôi tiếp tục cập nhật với bạn bè, gia đình, người nổi tiếng và những tin tức. Nền tảng ảnh dựa trên được sử dụng để tự bản sắc, tự thể hiện, và xây dựng cộng đồng, nhưng áp lực liên tục để diarise cuộc sống của chúng tôi và làm theo những gì người khác đang làm, cũng có thể thiết lập không thực tế…

Làm thế nào để tạo ra nổi xã hội chia sẻ biểu tượng với Bootstrap

Nổi các nút xã hội chia sẻ những cơn thịnh nộ và nó là phổ biến để xem chúng trên hầu hết các trang web để tăng cường chia sẻ nội dung tuyệt vời của bạn. Trong khi bạn có một sự lựa chọn để lựa chọn chuyên nghiệp công cụ xã hội chia sẻ, hoặc sử dụng các plugin phức tạp, the easiest way we use is a

Box Clever by Saving your Files in the Cloud

There are many cloud services that allow you to upload and download your data from anywhere and Box is yet another multi-platform solution with a native Box app for Windows 8. Box is already incredibly popular, với xung quanh 25 million users and 225,000 companies using it,

Monetizing Mobile Gaming

The mobile gaming industry made $29 tỷ đồng trong 2015 — and it is only set to continue growing (with estimates as high as $49 billion by 2018). But the mobile gaming industry is in the “wild west” phase of its history right now, with the constant improvement

Các 17 Best Social Media Management Tools

Social media can be pretty overwhelming sometimes. Especially if you’re running an agency or managing the social media accounts of other businesses. How do you juggle and manage the many hats you need to wear as a social media manager? Creating content, scheduling shares, engaging with

Ghostery 6.0 for Firefox released

Ghostery 6.0 is an update of the popular tracker blocking extension for the Firefox web browser that introduces a redesigned interface and feature additions. Ghostery is a popular -- but also controversial -- browser extension for Firefox, Google Chrome and mobile operating systems that uses lists

Snapchat employee data lost in phishing attack

Aaron Lee News 29 Tháng hai, 2016 Social media service plans to intensify its staff training going forward Snapchat employees current and former have had their details compromised, following a scam email against the social media company. Công ty, known for its ephemeral video messaging service, published