Tag: điện thoại thông minh

Amazon đang phát triển loạt Smartphone mới băng dành cho các nước đang phát triển, Báo cáo nói

Liên doanh bên nổi tiếng nhất của Amazon đã là thiết bị điện tử tiêu dùng như Echo và lửa, nhưng các nhà bán lẻ trực tuyến là có khả năng xem xét bản làm lại của một sản phẩm mà nó đã thất bại: điện thoại thông minh. Amazon đang phát triển một loạt các điện thoại thông minh tên là Ice, Gadgets360 báo cáo. Bộ phim sẽ…

Jelly smartphone review: So tiny

The company that built Jelly doesn't claim it's the smallest smartphone in the world. (That honor might instead belong to its predecessor, the Posh Micro X.) Rather, Jelly is touted as the world's smallest smartphone that also includes 4G. Toss in Android 7.0, dual SIMs, một…

How to Unlock Bootloader of OnePlus 3

There’s no doubt OnePlus 3 was the most amazing smartphone we have seen last year. This flasgship phone had many breath taking specs and features which made many Android users go crazy. Some of which includes 5.5 inches Optic AMOLED capacitive touchscreen, 64 GB internal memory,