Tag: Microsoft

Microsoft Rolls Out Windows 10 Cumulative update Cập Nhật KB4041676

  Microsoft hôm nay lăn ra tích lũy Cập Nhật KB4041676 cho Windows 10 Tác giả Cập Nhật (Phiên bản 1703). Trong khi chúng tôi chỉ là một tuần từ việc phát hành công cộng của Windows 10 Mùa thu người sáng tạo Update vào ngày 17 tháng 10, mọi thứ khác là nhận được các bản vá lỗi, quá. Bản cập nhật này đến như là một phần của…

Microsoft Launcher for Android - Tính năng & Tải về

  Với Joe Belfiore thực hiện thông báo trên Twitter về việc chấm dứt của nền tảng Windows Phone, Microsoft đã tiến về phía hệ điều hành di động khác trên thị trường. Microsoft đã được đẩy ứng dụng Play Store của Google và iOS App Store. Những công bố gần đây bao gồm Microsoft…

Xem lại: Microsoft Surface Pro (2017)

Đã có không thiếu dấu hỏi trong khi Microsoft công bố các kế hoạch để khởi chạy dòng riêng của máy tính bề mặt, nhưng tín dụng mà nó là do, trong không gian của 5 năm, Bề mặt đã trở thành một điểm chuẩn cho những người khác trong ngành công nghiệp. Surface Laptop is widely regarded as

Microsoft Pix cho iOS Update với hơn AI Smarts

Ứng dụng camera của Microsoft Pix cho iOS đã được cập nhật tự động phát hiện bảng trắng, tài liệu, và thẻ kinh doanh trong thời gian thực. "Microsoft Pix đẩy ranh giới của sự hiểu biết hình ảnh, using AI to take better pictures of everything from a snapshot of your kid in new sneakers

Microsoft sửa chữa Windows 10 Vấn đề hiệu suất chơi Game CU

Microsoft giới thiệu optimisations chế độ chơi của nó với các cửa sổ 10 Bản Cập Nhật của người sáng tạo. Phía trước đưa chúng tôi đã chọc ghẹo với câu chuyện của các chế độ năng suất lên đến 5 per cent performance improvements and other cool gaming orientated features. However the Creators Update didn’t fare well on some