Công nghệ Blog
Duyệt thẻ

thiết bị

Làm thế nào để an toàn xoá sạch dữ liệu riêng của bạn từ một iOS, Android hoặc điện thoại Windows

Bán điện thoại hoặc máy tính bảng trên eBay? Bạn sẽ muốn hoàn toàn xóa dữ liệu riêng của bạn đầu tiên, để đảm bảo không ai có thể khôi phục các email của bạn, hình ảnh và bit nhạy cảm khác - một cái gì đó vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Dưới đây là cách an toàn quét sạch một…

HomePod phần vững cho iPhone 8 Sẽ có khả năng quét khuôn mặt trong khi thiết bị của bạn là nói dối phẳng

HomePod phần vững cho iPhone 8 Sẽ có thể quét khuôn mặt trong khi thiết bị của bạn là nói dối căn hộ các khám phá mới nhất được tìm thấy trong các phần mềm HomePod đã sáng tỏ một số phần mềm nhận dạng khuôn mặt của iPhone của 8, và làm thế nào nó có thể…