Công nghệ Blog
Duyệt thẻ

Apple

Của Apple iOS 11 lưu các tập tin ảnh HEIF: nó là gì và làm thế nào để đối phó với nó

Apple đổi mới là một cái gì đó nhiều hơn chỉ cần bóng kim loại và kính phần cứng, đó là trong phần mềm chạy nó quá. Trong trường hợp này, đó là hệ điều hành điện thoại di động, iOS 11, đó đóng gói một bổ sung có khả năng thay đổi công nghệ - HEIF. HEIF,…

Apple tăng giá sửa chữa, AppleCare thiệt hại bảo hiểm trên cộng với loạt iPhone

Thứ ba của sự kiện Apple ra mắt thấy việc phát hành của iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Nhưng cùng với những bổ sung mới của điện thoại, bây giờ nó sẽ chi phí nhiều hơn nếu bạn có để sửa chữa bất kỳ iPhone hoặc muốn tránh làm như vậy trong tương lai. Apple đã tăng lên…