Duyệt thể loại

WordPress

24 Sơ yếu lý lịch WordPress chủ đề tốt nhất cho CV của bạn trực tuyến (2017)

Bạn đang tìm kiếm một CV hoặc tiếp tục chủ đề cho WordPress? Xây dựng một hồ sơ trực tuyến với CV của bạn có thể giúp bạn xây dựng một thương hiệu cá nhân, Tìm việc làm, và làm cho số liên lạc mới. WordPress là một nền tảng lý tưởng để xây dựng sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp của bạn.…

Làm thế nào để xóa các phiên bản trong WordPress

Tôi thường xuyên sao chép trực tiếp trang web WordPress của tôi quay lại máy chủ địa phương của tôi. Nó không chỉ là một dự phòng phụ, nhưng nó cho phép tôi để phát triển ở địa phương với cập nhật nội dung. Lately I’ve been getting annoyed at how bloated the WordPress databases seem to