Duyệt thể loại

Mac & Apple

Tin tức mới nhất của Apple, đánh giá, và sản phẩm phát hành các thông tin về iPad, Mac, Apple Watch, và Apple TV.

Làm thế nào để tải về tvOS 11 Phiên bản beta 5 với Apple TV của bạn

Cài đặt các tvOS 11 Phiên bản beta là phức tạp hơn so với một phiên bản beta của iOS hay macOS, nhưng nó cũng phát triển chỉ. Apple đã không công bố một phiên bản beta công cộng cho tvOS cách công ty có cho iOS và macOS. Đó có nghĩa là cho đến khi nó được phát hành đến tất cả mọi người…

TouchArcade iOS Gaming Roundup: Pokemon Go Fest Fallout, Cổ điển tiêu đề đi 64-Bit, Mới Rocketcat…

Những điều tuyệt vời đã xảy ra trong lúc TouchArcade tuần này, như chúng tôi đã chọn lên không phải là một nhưng bốn nhà văn thêm. Điều này đã tăng đáng kể sản lượng đánh giá trò chơi của chúng tôi, làm cho đầu của chúng tôi giá trang thực sự giá trị có đánh dấu để…