Thể loại: Linux

IntelliJ IDEA Reached 2017.3.2 with Numerous Fixes

IntelliJ IDEA 2017.3.2 was released earlier today with some new features and numerous bug-fixes. New Features in IntelliJ IDEA 2017.3.2 includes: Support Heroku API v3 Add dedicated support for java.time.Duration in config files Spring Boot: Endpoints: support new SB 2.0.0 properties for managing actuator endpoints Allow

CrossOver 17 Cho phép bạn chạy Microsoft Office 2016 trên Linux

CrossOver 17 đã được phát hành, và nó có khả năng chạy Microsoft Office 2016 trên Linux. Yup, đó có nghĩa là phiên bản mới nhất của rượu vang cung cấp thương mại CodeWeaver cũng hỗ trợ các phiên bản mới nhất của bộ phần mềm văn phòng rất phổ biến của Microsoft, bao gồm cả các phiên bản Home and Business. Và đó là lớn…

Cài đặt Freecad mã nguồn mở Phần Mềm Cad Trên Linux Ubuntu

Cài đặt phần mềm mã nguồn mở cad FreeCAD trên Linux Ubuntu. mã nguồn mở phần mềm 3d cad Linux Đây là một mã nguồn mở tham số 3D CAD modeler. FreeCAD FreeCAD là lập mô hình 3D tham số được làm chủ yếu để thiết kế đối tượng thực tế cuộc sống của bất kỳ kích thước. mô hình tham số cho phép bạn dễ dàng sửa đổi…

Papirus biểu tượng chủ đề 2017.11.02 Phát hành - Cài đặt Papirus Biểu tượng Theme Trên Linux Ubuntu

Papirus biểu tượng chủ đề 2017.11.02 phát hành. Cài đặt sắc thái biểu tượng Papirus cho Linux Ubuntu. Papirus là một sắc thái biểu tượng SVG miễn phí và mã nguồn mở dành cho Linux, dựa trên giấy Icon Set với rất nhiều biểu tượng mới và một vài tính năng bổ sung, như hỗ trợ hardcode-Tray, hỗ trợ colorscheme KDE, Thư mục…

How to Install MAME Emulator 0.192 Via PPA trong Ubuntu

MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) reached the 0.192 phát hành. Dưới đây là làm thế nào để cài đặt nó thông qua PPA trong Ubuntu 17.04, Ubuntu 17.10. MAME is a free and open source emulator designed to recreate the hardware of arcade game systems in software on modern personal computers and other

Search DuckDuckGo from the Command Line

When we showed you how to search Google from the command line a lot of you to say you use Duck Duck Go, the awesome privacy-focused search engine. Vâng, now there’s a tool to search DuckDuckGo from the command line. It’s called ddgr (pronounced, trong tôi…