Công nghệ Blog
Duyệt thể loại

Linux

Hỏi đáp Linux tài nguyên và hướng dẫn. Hướng dẫn cơ bản Linux. Chứa các lệnh thông thường, kịch bản, hướng dẫn cài đặt và cấu hình ví dụ.

Cài đặt và cấu hình hệ phục vụ DHCP ISC Debian 9

DHCP hoặc Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức được sử dụng trong các mạng thông qua đó một hệ thống có thể tự động nhận các thiết lập mạng, vào lúc khởi động, cần thiết để giao tiếp với các thiết bị mạng khác. Bằng cách sử dụng một máy chủ DHCP…

Cài đặt và đặt cấu hình LEMP Stack Debian 9

LEMP stack là viết tắt của viết tắt của các gói sau kết hợp với nhau: hạt nhân Linux, Máy chủ web Nginx, Cơ sở dữ liệu MariaDB (hoặc MySQL) và phía máy chủ PHP ngôn ngữ lập trình). Các phần mềm được sử dụng rộng rãi trên…

Làm thế nào để sử dụng speedtest trên một máy chủ Linux để kiểm tra, lưu trữ và báo cáo đồ họa tốc độ internet

Sau ngày từ một tập hợp các vấn đề của người nghèo kết nối băng thông rộng của tôi đã là gặp tôi quyết định rằng tôi muốn theo dõi tốc độ Mbps tôi đã nhận được từ nhà cung cấp của tôi một cách thường xuyên. Tôi đã nhìn thấy đặc biệt là người nghèo vật khi…

Cài đặt VPN với Tinc trên Ubuntu 16.04 LTS

Một mạng riêng ảo (VPN) là một mạng lưới tư nhân an toàn hoạt động trên một mạng lưới khu vực lớn hơn chẳng hạn như internet. Mạng riêng ảo đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm qua, phần lớn bởi vì họ cung cấp tăng cường an ninh và…