Duyệt thể loại

Quản trị hệ thống

How To Search Google from the Command Line

Ever had a hankering to search Google from the command line? If so, you’re going to love this nifty terminal tool. It’s called Googler and, as you can probably guess, it’s a small command-line utility which lets you search Google from the

How To Back Up Clipboard Text On iOS

The system clipboard on all platforms can save only one item at once. When you copy something to your clipboard, the previous content is overwritten and there is no way to retrieve it. On desktops, this limitation is easy to overcome. Có…

Solus 3 Phát hành! Kiểm tra các tính năng mới

Giới thiệu tóm tắt: Solus dự án đội đã phát hành một phiên bản lớn của bản phân phối Solus Linux hôm nay. Solus 3 mang lại một số thay đổi trực quan và kỹ thuật trước đó cùng với sự hỗ trợ để snap đóng gói. Đó là hầu như không 2 năm kể từ khi các…

Gửi và chia sẻ tập tin lên đến 20 GB với MyAirBridge

MyAirBridge là một phong Nha trực tuyến chia sẻ tập tin công cụ cho phép bạn gửi và chia sẻ các tập tin lên đến một whopping 20 GB với một loạt các tính năng mát mẻ và hữu ích. Nhờ vào một trong số các độc giả của chúng tôi đã đề cập đến tên của nó trong bài giới thiệu Firefox…

Avidemux biên tập Video đạt 2.7.0 Phát hành

Avidemux biên tập video đã đạt đến loạt Phiên bản mới 2.7.0 phát hành trước ngày hôm nay. Trang web chính thức đã viết trong thông báo: "trên windows, một số chống virus không giống như các phiên bản gần đây, đó là một sai tích cực. Có không…

Thiết lập chế độ máy tính chia sẻ trong Windows 10 bằng cách sử dụng chính sách Nhóm

Nếu bạn muốn thiết lập chia sẻ hay đánh chế độ PC trong Windows 10, sau đó chỉnh sửa chính sách nhóm có thể giúp bạn có được công việc của bạn được thực hiện. Chế độ máy tính được chia sẻ đã được giới thiệu trong Windows 10 Phiên bản 1607. Với chế độ này, Cửa sổ 10 Máy tính có thể…

7 Các chủ đề biểu tượng tốt nhất cho Ubuntu

Trên một săn tìm biểu tượng chủ đề tốt nhất cho Ubuntu? Vâng, bạn đã đến nơi đúng bài! Trong bài này chúng tôi sẽ cho bạn một số biểu tượng chủ đề tốt nhất cho Ubuntu, khác nhau, từ hiện đại, bộ biểu tượng phẳng, để thực hiện gói biểu tượng tròn một…