Tháng: Tháng sáu 2017

Xem lại: Các Acer Aspire VX 15

PC gaming can be frightfully expensive if you get carried away, and that’s easy to do given the industry’s focus on high-end products. Finding well-rounded hardware at more affordable price points is relatively tricky, particularly in the laptop arena, where cost cutting in one area can

Làm thế nào để tùy chỉnh máy tính để bàn LXDE

Môi trường máy tính để bàn LXDE là một máy tính để bàn Linux tốt nhất để sử dụng nếu bạn đang trên một máy tính với nguồn tài nguyên thấp. Được cấp, Tất cả các máy tính để bàn nhẹ ra có khao khát để được tốt tài nguyên thấp máy. Tuy nhiên, LXDE là nhà vua không thể tranh cãi. Why? Unlike other light

Cập Nhật cho hạt nhân Linux 4.11.7 Bản ổn định

Làm thế nào để cài đặt và cập nhật các hạt nhân Linux 4.11.7 Phiên bản ổn định. Linux Kernel v4.11.7 brings AMDGPU and Intel i915 improvements along-with updated drivers and architectures. Hugh Dickins and Greg Kroah-Hartman writes “I’m announcing the release of the 4.11.7 hạt nhân. Tất cả người dùng của các 4.11 kernel series