Tháng: Tháng ba 2017

Làm thế nào để bảo vệ Linux và Unix máy sau khi tắt máy tình cờ / khởi động lại với molly-bảo vệ

Rất tiếc! Tôi đã làm điều đó một lần nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã đăng nhập vào máy chủ gia đình của tôi. Hóa ra tôi khởi động lại máy chủ db. Một không của tôi vì vậy yêu thích là đánh máy “shutdown -h 0” vào nhà ga sai. Tôi biết một vài người đã thừa nhận để làm điều đó…