Tháng: Tháng ba 2017

' Plex Cloud’ để truy cập vào phương tiện truyền thông bất cứ nơi nào là bây giờ có sẵn cho tất cả Plex vượt qua người dùng

Plex today announced that its new Plex Cloud service has officially launched, làm cho nó có sẵn cho tất cả người dùng Plex Pass. Plex Cloud has been in beta testing since September of 2016, nhưng là bây giờ đã sẵn sàng cho một bản phát hành rộng hơn. Plex Cloud is designed to allow Plex

Làm thế nào để vô hiệu hóa biểu tượng mặt cười/emojis trong WordPress tiêu đề để tăng tốc độ trang web

WordPress có biểu tượng mặt cười hoặc cái gọi là emojis được thêm vào trong phiên bản 4.2+. Nó thêm vào ký tự emoji bằng cách sử dụng javascript và rác khác. Nó làm chậm xuống các trang web không có lý do thực sự, và tôi không sử dụng nó ở tất cả. Here is how to remove unnecessary HTML and emoji URL