Month: Tháng tư 2016

Microsoft đưa Android thông báo của bạn đến Windows 10

Thông báo từ điện thoại Android của bạn sẽ sớm xuất hiện trên Windows của bạn 10 MÁY TÍNH, nhờ vào một tính năng mới, công bố tại Build 2016, rằng Microsoft đang có kế hoạch để mang đến cho cả hai nền tảng trong tương lai gần. Getting notifications to appear in Windows 10's notification center will be