Tháng: Tháng mười 2015

Làm thế nào để hình ảnh steganography trên Linux

Steganography là nghệ thuật cổ xưa của concealment thông tin. Người đã tìm thấy rất nhiều các phương pháp để đạt điều này như "vô hình" mực, thông điệp ẩn trong các đối tượng, và nổi tiếng "không giải được mật mã". Từ "steganography" xuất phát từ từ tiếng Hy Lạp "steganos" và "Anh" có nghĩa là "không thể hiểu được văn bản". Các…

Vô hiệu hoá danh sách người dùng hoặc đánh Session trong Ubuntu 15.04 & Ubuntu 14.04

Làm thế nào để vô hiệu hoá phiên người dùng danh sách hoặc đánh trong Ubuntu 15.04 và Ubuntu 14.04. Ẩn đánh session ở màn hình đăng nhập Ubuntu và ẩn người dùng trong danh sách của Ubuntu màn hình đăng nhập. Mặc định màn hình đăng nhập Ubuntu (LightDM đăng nhập) cho thấy trong danh sách người dùng và đánh Session. For security

Làm thế nào để thiết lập Red Hat Ceph lí trên CentOS 7.0

CEPH là một nền tảng mã nguồn mở phần mềm lưu trữ dữ liệu trên một cụm máy tính phân phối duy nhất. Khi bạn đang có kế hoạch để xây dựng một đám mây, sau đó trên đầu trang của các yêu cầu bạn phải quyết định về làm thế nào để thực hiện lưu trữ của bạn. Open Source CEPH is one of

Cài đặt Pyton-pip trên Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04 & Ubuntu 14.04

Tải về và cài đặt Python-pip trên Ubuntu. Cài đặt Pip trên Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04 và Ubuntu 14.04. Lệnh cài đặt Python-pip (Terminal) cho các hệ thống Linux Ubuntu. pip là một hệ thống quản lý gói phần mềm được sử dụng để cài đặt và quản lý gói phần mềm được viết bằng Python. It is widely belived that pip

Bắt đầu với mạng riêng ảo Calico trên Docker

Lão Calico là một phần mềm miễn phí và mã nguồn mở cho mạng ảo trong Trung tâm dữ liệu. Nó là một lớp tinh khiết 3 cách tiếp cận để đánh giá cao khả năng mở rộng Trung tâm dữ liệu để kết nối mạng ảo cloud. It seamlessly integrates with cloud orchestration system such as openstack, docker clusters in order to enable secure IP

Tải về Microsoft Office chính hãng thiết lập Media cho Offline cài đặt

Nếu bạn có một chìa khóa hợp lệ giấy phép hoặc sản phẩm của Microsoft Office 2013, Văn phòng 2010 hoặc văn phòng 2007 Các phiên bản và muốn để tải về phương tiện truyền thông thiết lập Office chính hãng chính thức từ trang web của Microsoft, dưới đây là một cái gì đó thú vị cho bạn. Nhiều lần chúng tôi có khóa sản phẩm ban đầu của…