Tháng: Tháng ba 2015

Phần mềm sniffer_gpu.exe ăn uống CPU điện cố định

Điều này là khá kỳ quặc, nhưng sau khi cài đặt DirectX của Microsoft, pc của tôi bắt đầu để có được một lỗi gpu (intel) bất cứ khi nào tôi chạy bất kỳ đồ họa chuyên sâu phần mềm của Adobe (photoshop, minh hoạ, etc.) I found out that an app from Adobe – sniffer_gpu.exe would eat up about 30% của…

Cài đặt Fail2ban trên Ubuntu một 14.04 VPS

Trong hướng dẫn này, we will explain how to install Fail2ban on an Ubuntu 14.04 VPS. Fail2Ban là một ứng dụng Python màn hình đăng nhập các tập tin để phát hiện các nỗ lực xâm nhập tiềm năng. Fail2ban quét các tập tin đăng nhập tìm kiếm cụ thể các mô hình cho thấy một cuộc tấn công. It uses iptables to

Cài đặt Python từ nguồn trên Linux VPS

Python is an open-source high-level programming language and at the same time, nó là người dùng thân thiện. Nó có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau. Today we will show you how to install the latest version of Python from source on your Linux VPS. Chúng tôi sẽ sử dụng một…