Tháng: Tháng ba 2015

Phần mềm sniffer_gpu.exe ăn uống CPU điện cố định

Điều này là khá kỳ quặc, but after installing DirectX from Microsoft, pc của tôi bắt đầu để có được một lỗi gpu (intel) bất cứ khi nào tôi chạy bất kỳ đồ họa chuyên sâu phần mềm của Adobe (photoshop, minh hoạ, etc.) I found out that an app from Adobe – sniffer_gpu.exe would eat up about 30% của…

Install Fail2ban on an Ubuntu 14.04 VPS

Trong hướng dẫn này, we will explain how to install Fail2ban on an Ubuntu 14.04 VPS. Fail2Ban is a Python application that monitors log files to detect potential intrusion attempts. Fail2ban scans the log files looking for specific patterns that indicate an attack. It uses iptables to

Cài đặt Python từ nguồn trên Linux VPS

Python là một mã nguồn mở ngôn ngữ lập trình cấp cao và cùng một lúc, nó là người dùng thân thiện. It can be used on many different platforms. Today we will show you how to install the latest version of Python from source on your Linux VPS. We are going to use an