Công nghệ Blog
Lưu trữ hàng tháng

Có thể 2014

Câu hỏi của bạn về hướng dẫn cấu hình máy chủ Linux

Paul yêu cầu... Cấu hình máy chủ LDAP và hướng dẫn? Xin chào tất cả tôi muốn biết LDAP (ánh sáng trọng lượng Directory Access Protocol) sử dụng, tầm quan trọng của nó, việc sử dụng và làm thế nào để thiết lập các hệ phục vụ LDAP trên Redhat Linux, Xin vui lòng giúp đỡ và nếu bất cứ ai có hướng dẫn…

Làm thế nào để cài đặt ImpressCMS trên một CentOS 6 VPS

ImpressCMS là miễn phí và mã nguồn mở hệ thống quản lý nội dung được phát triển bởi cộng đồng. PHP này dựa trên CMS làm cho việc xây dựng và duy trì trang web năng động của một quá trình dễ dàng và nhanh chóng. ImpressCMS là một hệ thống mạnh mẽ mà là một lý tưởng…

Top Slideshow Plugins cho WordPress

Have you been searching for a way to add a smooth slideshow to your WordPress website? Displaying images on your WordPress website is one thing, being able to have them displayed in a cool slider is another. There are a lot of different