วิธีการแสดงอะแดปเตอร์เครือข่าย Ubuntu-ยอดนิยม 5 คำสั่งเพื่อแสดงอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต

ค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่ายใน Linux Ubuntu. แสดงรายการทั้งหมดติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตระบบ Ubuntu. ค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณใช้ใน Ubuntu หรือ Linux ระบบอื่น ๆ. Easily find out the manufacturer of the network adapters on your Ubuntu/Linux systems.

You can use the following commands to list Ethernet adapters on a Ubuntu Linux system. These command gives you information about both wired and wireless network adapters.

lshw

The lshw command is used to list hardwares. lshw command extract detailed information on the hardware configuration of the system. It can report exact memory configuration, firmware version, mainboard configuration, CPU version and speed, cache configuration, bus speed, ฯลฯ.

Open the Terminal and run the following command:

sudo lshw -C network

lshw-command-ubuntu

lspci command

List all PCI device including Ethernet cards (NICs).


lspci
lspci | less
lspci | grep -i eth

lspci-ubuntu-command

ip command

Display or manipulate routing, อุปกรณ์, policy routing and tunnels on Linux operating systems. You can use ip command to list all NICs:


ip link

ip-link-command-ubuntu

ifconfig command

Display or configure a network interface on Linux or Unix like operating systems.


ifconfig
ifconfig eth0

หรือ


/sbin/ifconfig
/sbin/ifconfig eth0

ifconfig-ubuntu-command

วิธีการแสดงอะแดปเตอร์เครือข่าย Ubuntu-ยอดนิยม 5 คำสั่งเพื่อแสดงอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต โพสต์บน แหล่งที่มาหลัก – เทคโนโลยีล่าสุด, โปรแกรมเบ็ดเตล็ด & ลูกเล่น.

ทิ้งคำตอบไว้