ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ OpenShot 2.4 บน Ubuntu 17.04

Openshot 2.4 การเผยแพร่. Install OpenShot Video Editor on Ubuntu 17.04. OpenShot is a cross-platform video editor, with support for Linux, Mac, และ Windows.

โปรแกรม Video Editor OpenShot 2.4

เวอร์ชัน 2.4 OpenShot Video Editor brings vastly improved stability, improved undo/redo history (now being saved inside each project file), new freeze and zoom menu, updated translations, and many bug fixes.

Here is the full list of improvements:

openshot-qt (Video Editor)

 • Improving undo/redo support. Now the last X number of undo/redo actions are stored in the project file. The number can be adjusted in the prefences, under the auto-save tab. This also vastly improves the usefulness of the auto-save system, since it saves your undo/redo history as well.
 • Fixed Image Sequence exporting. Supports PNG, JPG, PPM, BMP and a few others. Also added ‘Audio Only’ and ‘Video Only’ export options.
 • Adding new Freeze and Freeze & Zoom presets, to quickly insert freezes into clips.
 • Removing ‘show waveform’ from separate audio menu, to increase speed of separating audio.
 • Protect file menu from invalid file_id.
 • Protect timeline dropEvent from empty item_id.
 • Cloaking timeline body until Angular loads fully (so we don’t see the occasional pop-in debug layout).
 • Updating translations and supporters.
 • Bumping version to 2.4.0 (minimum libopenshot version 0.1.8).

libopenshot (Video Library)

 • Prevent crashes related to too many threads (on 24+ thread systems).
 • Migrating tr1 to std, adding C++11 support to build scripts, fixing crash in FFmpegReader (caused by shared_ptr, buffer, and last_video_frame corruption). Much improved stability with this change. Thanks to Craig and Peter for the help!
 • Fixing crash on Ubuntu build server.
 • Fixed a strange bug related to exporting image sequences. The filename property was not being set on the AVFormatContext. Also fixed a bug when exporting to JPEG image sequences related to max_b_frames and certain codecs.
 • Fixing issue with incorrect image size caches, which results in blurry/smudgy scaling on certain things.
 • Fix issue with loading time curves that are never processed (i.e. have no values)
 • Adding additional locks when adding/changing audio data. Reducing FrameMapper to a single frame at a time.
 • Fixing crash on Time keyframes where it would sometimes calculate an invalid frame number.
 • Fixing audio pops when stacking multiple clips with different offsets (pretty big issue for some people, just depending on your source framerates and position/start of clips).
 • Removing nested OMP processing from FrameMapper. Adding lock inside time mapping (to prevent crashes when speeding up/slowing down clips). Adding omp critial lock to Frame GetAudioChannelsCount() and GetAudioSamplesCount() methods.
 • Bumping version to 0.1.8 (SO version 13).

ติดตั้ง OpenShot 2.42 บน Ubuntu

Run the following commands in terminal to install OpenShot 2.4 on Ubuntu via PPA:

sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install openshot-qt

เมื่อติดตั้งแล้ว, open OpenShot video editor from Ubuntu Dash or Terminal.

ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ OpenShot 2.4 บน Ubuntu 17.04 โพสต์บน แหล่งที่มาหลัก - เทคโนโลยีล่าสุด, โปรแกรมเบ็ดเตล็ด & ลูกเล่น.

ใส่ความเห็น