ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ OpenShot 2.4 บน Ubuntu 17.04

Openshot 2.4 การเผยแพร่. ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ OpenShot บน Ubuntu 17.04. OpenShot เป็นโปรแกรมแก้ไขวิดีโอข้ามแพลตฟอร์ม, ด้วยการสนับสนุนสำหรับ Linux, Mac, และ Windows.

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ OpenShot 2.4

เวอร์ชัน 2.4 OpenShot Video Editor brings vastly improved stability, improved undo/redo history (now being saved inside each project file), new freeze and zoom menu, ปรับปรุงการแปล, and many bug fixes.

Here is the full list of improvements:

openshot-qt (Video Editor)

 • Improving undo/redo support. Now the last X number of undo/redo actions are stored in the project file. The number can be adjusted in the prefences, under the auto-save tab. This also vastly improves the usefulness of the auto-save system, since it saves your undo/redo history as well.
 • Fixed Image Sequence exporting. Supports PNG, JPG, PPM, BMP and a few others. Also added ‘Audio Only’ and ‘Video Only’ export options.
 • Adding new Freeze and Freeze & Zoom presets, to quickly insert freezes into clips.
 • Removing ‘show waveform’ from separate audio menu, to increase speed of separating audio.
 • Protect file menu from invalid file_id.
 • Protect timeline dropEvent from empty item_id.
 • Cloaking timeline body until Angular loads fully (so we don’t see the occasional pop-in debug layout).
 • Updating translations and supporters.
 • Bumping version to 2.4.0 (minimum libopenshot version 0.1.8).

libopenshot (Video Library)

 • Prevent crashes related to too many threads (on 24+ thread systems).
 • Migrating tr1 to std, adding C++11 support to build scripts, fixing crash in FFmpegReader (caused by shared_ptr, บัฟเฟอร์, and last_video_frame corruption). Much improved stability with this change. Thanks to Craig and Peter for the help!
 • Fixing crash on Ubuntu build server.
 • Fixed a strange bug related to exporting image sequences. The filename property was not being set on the AVFormatContext. Also fixed a bug when exporting to JPEG image sequences related to max_b_frames and certain codecs.
 • Fixing issue with incorrect image size caches, which results in blurry/smudgy scaling on certain things.
 • Fix issue with loading time curves that are never processed (i.e. have no values)
 • Adding additional locks when adding/changing audio data. Reducing FrameMapper to a single frame at a time.
 • Fixing crash on Time keyframes where it would sometimes calculate an invalid frame number.
 • Fixing audio pops when stacking multiple clips with different offsets (pretty big issue for some people, just depending on your source framerates and position/start of clips).
 • Removing nested OMP processing from FrameMapper. Adding lock inside time mapping (to prevent crashes when speeding up/slowing down clips). Adding omp critial lock to Frame GetAudioChannelsCount() and GetAudioSamplesCount() methods.
 • Bumping version to 0.1.8 (SO version 13).

ติดตั้ง OpenShot 2.42 บน Ubuntu

Run the following commands in terminal to install OpenShot 2.4 on Ubuntu via PPA:

sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install openshot-qt

เมื่อติดตั้งแล้ว, open OpenShot video editor from Ubuntu Dash or Terminal.

ติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ OpenShot 2.4 บน Ubuntu 17.04 โพสต์บน แหล่งที่มาหลัก – เทคโนโลยีล่าสุด, โปรแกรมเบ็ดเตล็ด & ลูกเล่น.

ทิ้งคำตอบไว้