ชุด G สำหรับ Office 365 ผู้ดูแล: ปฏิทินทรัพยากรโครงสร้างข้อมูล

 

ในวันนี้ ขอให้ผู้ดูแล, ฉันจะแสดงวิธีการสร้างปฏิทินเพิ่มเติมสำหรับบุคคลและทรัพยากร มีทรัพยากรโครงสร้างข้อมูล.

หนึ่งในไม่กี่พื้นที่ที่ Google G Suite สามารถยืดหยุ่นผ่านสำนักงาน 365 มีการใช้งานปฏิทิน. ปีก่อนหน้านี้, I looked at G Suite Calendar appointment slots, which allows users to ‘open’ available times on a calendar that anyone can book. While G Suite slots are similar to Office 365 meeting rooms, they work differently.

If you’ve never used G Suite before, as you navigate features in Calendar, you get the impression that it has been designed with the education sector in mind. On October 17th, Google made changes to how Calendar resources work, which can now include structured resource data. Creating calendar resources differs significantly from Office 365, so some of the concepts in this article might be new for you. Let’s start by creating a new calendar resource.

Add a Calendar Resource

ก่อนคุณสามารถทำคำแนะนำด้านล่าง, you’ll need a Google G Suite subscription. If you don’t already have a subscription, คุณสามารถสมัครทดลองใช้ฟรี ที่นี่.

  • Open the G Suite admin console ที่นี่ (admin.google.com).
  • คลิก แอปพลิเคชัน ไอคอน.
  • คลิก ชุด G.
  • Under Services, คลิก ปฏิทิน.
  • On the Calendar page, คลิก ทรัพยากร.

Add a Calendar resource in Google G Suite (Image Credit: Russell Smith)

Add a Calendar Resource in Google G Suite (Image Credit: Russell Smith)

ในการ ทรัพยากร หน้า, you’ll see two columns. ทางด้านซ้าย, you can add locations for resources. หรือ buildings as Google refers to them. This is an optional step if you don’t want to create a room resource. In the right column, you can manually add resources or perform a bulk upload. Let’s manually add our first resource.

  • คลิก เพิ่ม icon at the top right of the resources section.
  • The only required field is Resource name. Fill out as many of the fields as needed, แล้ว คลิก ADD RESOURCE.
  • The new resource will appear in the list.

When you added the resource, you will have noticed a lot of available fields. In addition to Resource Id, Resource name, and Description, new fields were added in the October update.

New structured data fields for calendar resources in Google G Suite (Image Credit: Google)

New Structured Data Fields for Calendar Resources in Google G Suite (Image Credit: Google)

This allows administrators to add more information about resources. When users hover over a room or resource in Calendar, the information entered in these fields is displayed with the aim of making it easier for users to select the required resource.

New structured data fields for calendar resources in Google G Suite (Image Credit: Russell Smith)

New Structured Data Fields for Calendar Resources in Google G Suite (Image Credit: Russell Smith)

Apart from the ability to add building information and other details for each resource, the way resources are displayed to users has changed. Rather than the long resource names that G Suite automatically generated for resources before, like LON-Room1-23-Bond-St, the information is now displayed in a more user-friendly manner. ตัวอย่างเช่น, let’s change the above to Lon Room1 23 Bond St. It’s a small change but it makes the information more readable for non-techies. Resource names are now autogenerated. Google always recommended a naming convention for resources, ซึ่งคุณสามารถค้นหา ที่นี่. To ensure consistency, resource names are now automatically generated like this for rooms:

Building name – floor – section – resource name ( capacity ) [ Audio and Video features ]

And like this for non-room resources:

( resource type ) Building name – floor – section – resource name ( capacity ) [ Audio and Video features ]

สำนักงาน 365 vs G Suite Calendar

If there are two areas where G Suite might be a better fit for your organization, it is calendar resources and search. Where Office 365 treats rooms and equipment identically, as a resource mailbox, G Suite differentiates them in the user interface to help users and administrators work with them more easily.

โพสต์ ชุด G สำหรับ Office 365 ผู้ดูแล: ปฏิทินทรัพยากรโครงสร้างข้อมูล ปรากฏตัวครั้งแรกใน เพาะ.

ไม่มีแท็กสำหรับบทความนี้.