ตรวจสอบอีเมลของ Outlook Ransomware กับ RansomSaver

RansomSaver เป็นโปรแกรม add-in สำหรับ Microsoft Outlook ส่งข้อความซอฟต์แวร์ที่ตรวจจับ และป้องกันอีเมล์ ransomware.

อีเมล์เป็นหนึ่งในเวกเตอร์โจมตีหลักของการโจมตี ransomware. ในขณะที่มีวิธีการอื่น ๆ ของการกระจาย, email is still a lucrative option considering that attackers may send emails to millions of users in a short period of time.

It does not help either that a lot of computer users are still undiscerning when it comes to email security. If all users would be very careful in regards to links and file attachments, the overall situation would be much brighter in regards to computer security, hacked accounts and botnets.

RansomSaver

ransomsaver

RansomSaver is an add-in for Microsoft Outlook. The add-on is compatible with all 32-bit and 64-bit versions of Microsoft Outlook starting with Outlook 2007 and including Outlook 2016 and Outlook for Office 365. It runs on all systems newer than Windows XP.

The application is installed as an Outlook add-in which means that it is integrated into Outlook automatically when you install it. It works out of the box, and comes with a handful of options on top of that.

The program’s main function is a scan for ransomware. It checks emails that you select for ransomware attachments, and may delete the entire message or only the attachment.

The add-in moves the emails to a special folder called RansomSaver that it creates as a child folder of deleted items in Outlook.

It is unclear from the description on the developer website how the add-in determines whether an attachment is potentially malicious or not. The FAQ lists ส่วนขยาย that RansomSaver considers suspicious.

The options that the program supports are simple: you may enable or disable the removing of attachments and/or emails, disable the scan functionality until the next Outlook start, and disable the scanning of the deleted items folder of Outlook.

Options are accessible from the add-in’s toolbar. There you find options to scan existing folders for ransomware attachments and a link to the incident log as well.

Here is a short video that highlights the add-in’s functionality:

ปิดคำ

RansomSaver serves two main purposes: to detect potential threats when users open emails, and to scan all existing emails for threats. Experienced users won’t have much use for it, at least not when it comes to their own systems, but it may protect inexperienced users from executing file attachments on their devices.

โพสต์ ตรวจสอบอีเมลของ Outlook Ransomware กับ RansomSaver ปรากฏตัวครั้งแรกใน gHacks ข่าวเทคโนโลยี.