เดือน: ธันวาคม 2017

How to Install MPV 0.28.0 ใน Ubuntu 18.04, 16.04

MPV media player reached the 0.28.0 ปล่อยมาหลายวันแล้ว. วิธีการติดตั้งผ่าน PPA ใน Ubuntu 18.04, Ubuntu 16.04. MPV 0.28.0 requires FFmpeg 3.4 and features initial d3d11 and vulkan support. Other changes include: Add DRM_PRIME Format Handling and Display for RockChip