ஆப்பிள் தற்செயலாக App Store இல் ஆப்பிள் டிவி அமேசான் பிரதம வீடியோ ஊக்குவிக்கிறது, வெளியீடு வரக்கூடும் [புதுப்பிக்கப்பட்ட]

ஆப்பிள் தற்செயலாக App Store இல் ஆப்பிள் டிவி அமேசான் பிரதம வீடியோ ஊக்குவிக்கிறது, வெளியீடு வரக்கூடும் [புதுப்பிக்கப்பட்ட]

There are 26 நாட்கள் ஆண்டு இறுதி வரை விட்டு, which is the deadline for when Apple said the highly-anticipated Amazon Prime Video app would be coming to the Apple TV. A launch could perhaps come as soon as this week, and maybe as even as early as tomorrow, based on an App Store leak spotted on reddit.

After setting his iPhone date to December 6, a redditor opened up the App Store and allegedly saw an Amazon Prime Video story as the top feature in the “இன்று” section. He linked the section on reddit, which other users were able to see temporarily before the content was pulled by Apple. தி “இன்று” App Store description in question specifically referenced Amazon Prime Video for Apple TV.

Apple pulled this a few minutes ago. (Hi Apple?)

As said, my time/date is set to tomorrow. That is relevant because I saw the story at the top of the “இன்று” tab when I opened the App Store. That is how I obtained the link.

Thus my guess is that the story is ready for launch on the App Store tomorrow, and sometime around midnight Eastern or PST, both the story and the updated app itself will go live. That’s approx 9-12 hours from now. We’ll see.

If the App Store leak is genuine, and it appears to be based on multiple reports from different reddit users, it means Apple already has content written up for the Amazon Prime Video release. That the content was visible on December 6 suggests a launch could be imminent.

Apple first announced the Amazon Prime Video app for Apple TV at its Worldwide Developers Conference in June. நேரத்தில், Apple said the app would be coming later this year, but months have passed since then with no sign of it. There have been continual launch rumors, என்றாலும், all of which have been incorrect.

Amazon Prime Video is one of the only major streaming video services absent from Apple’s set-top box. The service is provided as a benefit to Amazon Prime members who subscribe to Amazon’s $99 per year Amazon Prime service. Amazon Prime Video features thousands of TV shows and movies, along with original content produced by Amazon.

Update: The App Store has been updated with a new “இன்று” page for the Amazon Prime Video app on iOS and it makes no mention of the Apple TV app. It also has different wording than the original that was spotted earlier today.

மூல

இந்த பதவிக்கு இல்லை குறிச்சொற்களை.