Ta bort gamla kärnor i Ubuntu

Ta bort gamla kärnor i Ubuntu; Ta bort gamla kärnor i Ubuntu Linux. På Ubuntu, först lista installerade kärnorna och ta sedan bort gamla kärnorna via CLI/Terminal.

Ta bort överblivna Temp-filer

Kör följande kommando för att ta bort överblivna temporära filer.

sudo rm -rv ${TMPDIR:-/var/tmp}/mkinitramfs-*

Steg 1

Ta reda på den aktuella versionen av Linux-kärnan som används på systemet och sedan lista alla installerade kärnorna på det nämnda systemet. Att göra det., Kör följande kommandon:

$ uname -sr
$ dpkg -l | grep linux-image | awk '{print$2}'

Steg 2

Kör följande kommando för att lista alla kärnorna exklusive startat upp kärnan i paketet databasen, och deras status.

dpkg -l | tail -n +6 | grep -E 'linux-image-[0-9]+' | grep -Fv $(uname -r)

Ta bort gamla kärnor

När kärnan tas bort är identifierad, Kör följande kommandon. För exempel, Vi tar bort Linux Kernel 4.2.0-15:


sudo update-initramfs -d -k 4.2.0-15-generic
sudo dpkg --purge linux-image-4.2.0-15-generic linux-image-extra-4.2.0-15-generic
sudo dpkg --purge linux-headers-4.2.0-15-generic
sudo dpkg --purge linux-headers-4.2.0-15
sudo apt-get -f install
$ sudo update-grub2
$ sudo reboot

Ta bort gamla kärnor i Ubuntu Ursprungligen postat på Källa-siffriga – Senaste tekniken, Prylar & Gizmos.

Lämna ett svar