Ako zoznam Ubuntu sieťové adaptéry-Top 5 Príkazy pre zobrazenie adaptéry Ethernet

Nájsť všetky sieťové adaptéry v Linux Ubuntu. Zobrazí zoznam všetkých nainštalovaných adaptérov siete Ethernet systému Ubuntu. Zistite, ktoré sieťové adaptéry, ktoré používate v Ubuntu alebo iný Linux. Easily find out the manufacturer of the network adapters on your Ubuntu/Linux systems.

You can use the following commands to list Ethernet adapters on a Ubuntu Linux system. These command gives you information about both wired and wireless network adapters.

lshw

The lshw command is used to list hardwares. lshw command extract detailed information on the hardware configuration of the system. It can report exact memory configuration, firmware version, mainboard configuration, CPU version and speed, cache configuration, bus speed, atď.

Open the Terminal and run the following command:

sudo lshw -C network

lshw-command-ubuntu

lspci command

List all PCI device including Ethernet cards (NICs).


lspci
lspci | less
lspci | grep -i eth

lspci-ubuntu-command

ip command

Display or manipulate routing, zariadenia, policy routing and tunnels on Linux operating systems. You can use ip command to list all NICs:


ip link

ip-link-command-ubuntu

ifconfig command

Display or configure a network interface on Linux or Unix like operating systems.


ifconfig
ifconfig eth0

alebo


/sbin/ifconfig
/sbin/ifconfig eth0

ifconfig-ubuntu-command

Ako zoznam Ubuntu sieťové adaptéry-Top 5 Príkazy pre zobrazenie adaptéry Ethernet pôvodne vyslaný na Miestny zdroj – Najnovšie technológie, Gadgets & Vecičky.

Zanechať Odpoveď