Jak naprawić phpmyadmin – nie można załadować rozszerzenia mcrypt?

można uzyskać pod phpMyAdmin Błąd na kilka różnych powodów, które mogłyby być związane z modernizacją PHP, lub ewentualnie na nowej instalacji phpMyAdmin. Problem można rozwiązać w prosty sposób instalowania lub uaktualniania mcrypt na serwerze.

phpMyAdmin-mcrypt błędów

Błąd:Nie można załadować mcrypt rozszerzenie. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.

Jeśli pojawi się ten błąd wystarczy zalogować się na serwer, która w tym przypadku była 5.2 serwer CentOS, i zainstalować lub zaktualizować mcrypt pomocą menedżera pakietów yum. Pakiet, który musi być zainstalowany na mcrypt aby prawidłowo współpracować z phpMyAdmin jest php-mcrypt.

Install / Upgrade mcrypt:

  • mniam Instalacja php-mbstring // Dla Centosu
  • sudo zainstalować php-mbstring // Dla Ubuntu

Nie można załadować mcrypt rozszerzenie 2

Wersje trzeba dopasować, jak pokazano powyżej, więc jeśli nie pasują to powinno być pierwszym miejscem, aby rozpocząć rozwiązywanie problemów.

restart sudo /etc/init.d/httpd

Wreszcie, odświeżyć, aby sprawdzić jego funkcjonowanie.

Odpowiedz