Jak naprawić phpmyadmin – nie można załadować rozszerzenia mcrypt?

Może pojawić się poniżej phpMyAdmin Błąd kilka różnych powodów, które mogą być związane do uaktualniania PHP, lub ewentualnie na nowa instalacja phpMyAdmin. Ten problem można łatwo rozwiązać, instalowania lub uaktualniania mcrypt na serwerze.

phpmyadmin-mcrypt-error

Błąd:Nie można załadować rozszerzenia mcrypt. Sprawdź, czy Twoja konfiguracja PHP.

Jeśli zostanie wyświetlony ten błąd po prostu zaloguj się do serwera, co w tym przypadku było 5.2 CentOS serwer, i zainstalować lub uaktualnić przy użyciu Menedżera pakietów yum mcrypt. Pakiet, który musi być zainstalowany dla mcrypt do poprawnej pracy z phpMyAdmin jest php mcrypt.

Mcrypt instalacji/aktualizacji:

  • mniam Instalacja php-mbstring //For Centos
  • sudo zainstalować php-mbstring //For Ubuntu

cannot load mcrypt extension 2

Wersje trzeba dopasować jak pokazano powyżej więc jeśli oni czynić nie meczu powinno to pierwsze miejsce, aby rozpocząć rozwiązywanie problemów.

sudo /etc/init.d/httpd odnawiaæ zapas towarów

Wreszcie, Odśwież, aby sprawdzić jego działanie.