Author: AaronStuart

Poprawka: OneDrive ikona jest chybianie z Windows 10 Pasek zadań

Firmy Microsoft usługi przechowywania w chmurze OneDrive jest częścią systemu Windows 10 System operacyjny. Kiedy używasz konta Microsoft do logowania się do systemu Windows 10, Możesz automatycznie logują się do usługi OneDrive również. OneDrive umożliwia także nawet podczas korzystania z trybu offline lub lokalnym…

How To Open Notepad++ In A New Instance

  Notepad++ I recently decided to give Notepad++ a try as my main text editor. The only downside that I can see is that multiple text files would open in one tabbed window, który bardzo szybko zaczął nienawidzić. To nawet Pokaż karty dla…