Hvor å fjerne gamle kjerner i Ubuntu

Hvor å fjerne gamle kjerner i Ubuntu; Fjerne gamle kjerner i Ubuntu Linux. På Ubuntu, første liste installerte kjerner og deretter fjerne gamle kjerner via CLI/Terminal.

Fjern Left Temp filer

Kjør følgende kommando for å slette left midlertidige filer.

sudo rm -rv ${TMPDIR:-/var/tmp}/mkinitramfs-*

Trinn 1

Finn ut den gjeldende versjonen av Linux-kjernen som brukes på systemet og deretter vise alle installerte kjerner på nevnte system. Å gjøre det., Kjør følgende sett med kommandoer:

$ uname -sr
$ dpkg -l | grep linux-image | awk '{print$2}'

Trinn 2

Kjør følgende kommando for å liste opp alle kjerner utenom oppstartet kjernen i pakken database, og deres status.

dpkg -l | tail -n +6 | grep -E 'linux-image-[0-9]+' | grep -Fv $(uname -r)

Fjern gamle kjerner

Når kjernen skal fjernes blir identifisert, kjøre følgende kommandoer. For eksempel, vi vil fjerne Linux Kernel 4.2.0-15:


sudo update-initramfs -d -k 4.2.0-15-generic
sudo dpkg --purge linux-image-4.2.0-15-generic linux-image-extra-4.2.0-15-generic
sudo dpkg --purge linux-headers-4.2.0-15-generic
sudo dpkg --purge linux-headers-4.2.0-15
sudo apt-get -f install
$ sudo update-grub2
$ sudo reboot

Hvor å fjerne gamle kjerner i Ubuntu Opprinnelig postet på Kilde siffer – Nyeste teknologien, Miniprogrammer & Gizmoer.

legg igjen et svar