Logbestanden controleren met Graylog2 op Debian 9

Logbestanden controleren met Graylog2 op Debian 9

Het is teamwork, maar eenvoudiger, aangenamer en productiever.

Graylog is een gratis en open source log-managementtool op basis van Java, Elasticsearch en MongoDB dat kan worden gebruikt voor het verzamelen, indexeren en analyseren van serverlogboeken vanaf een gecentraliseerde locatie. U kunt eenvoudig de SSH-aanmeldingen en ongebruikelijke activiteit controleren voor het debuggen van toepassingen en logboeken met behulp van Graylog. Graylog biedt een krachtige querytaal, waarschuwingsmogelijkheden, een verwerkingspijplijn voor gegevenstransformatie en nog veel meer. U kunt de functionaliteit van Graylog uitbreiden via een REST-API en Add-ons.

Graylog bestaat uit drie componenten:

 1. Elasticsearch: het slaat alle inkomende berichten op en biedt een zoekfunctie.
 2. MongoDB: het wordt gebruikt voor de database, slaat de configuraties en meta-informatie op.
 3. Graylog-server: het ontvangt en verwerkt berichten van verschillende ingangen en biedt een webinterface voor analyse en bewaking.

In deze zelfstudie leggen we uit hoe u Graylog2 op Debian 9 Server kunt installeren.

Eerste vereiste

 • Een server waarop Debian 9 wordt uitgevoerd.
 • Minimaal 4 GB RAM.
 • Een statisch IP-adres 192.168.0.187 instellen op uw server.

1 Installeer vereiste pakketten

Voordat u begint, moet u Java 8 en andere vereiste pakketten op uw systeem installeren. Niet alle vereiste pakketten zijn beschikbaar in de Debian 9 standaardrepository, dus u moet Debian Backports toevoegen aan de lijst met pakketbronnen. Log eerst in met root-gebruiker en maak een backport.list-bestand aan:

nano /etc/apt/sources.list.d/backport.list

Voeg de volgende regel toe:

deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main

Sla het bestand op als u klaar bent en werk uw systeem bij met de volgende opdracht:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Zodra uw systeem up-to-date is, installeert u alle pakketten met de volgende opdracht:

apt-get install apt-transport-https openjdk-8-jre-headless uuid-runtime pwgen -y

Zodra alle vereiste pakketten zijn geïnstalleerd, kunt u MongoDB installeren.

2 Installeer MongoDB

MongoDB is vereist om de configuratie- en meta-informatie op te slaan. MongoDB is beschikbaar in de standaardrepository van Debian 9, dus je kunt MongoDB installeren door alleen het volgende commando uit te voeren:

apt-get install mongodb-server -y

Once MongoDB is installed, you can proceed to install Elasticsearch.

3 Install Elasticsearch

Elasticsearch is acts as a search server that stores all the logs sent by the Graylog server and displays the messages whenever you request. Elasticsearch is not available in the Debian 9 default repository. You will need to add the Elasticsearch repository to the Debian package source.

First, download and add the Elasticsearch GPG key with the following command:

wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add -

Next, create an Elasticsearch repo file with the following command:

nano /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch.list

Voeg de volgende regel toe:

deb https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian stable main

Save the file when you are finish, then update the repository by running the following command:

apt-get update -y

Next, install Elasticsearch by running the following command:

apt-get install elasticsearch -y

Once Elasticsearch is installed, you will need to modify the Elasticsearch main configuration file:

nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Make the following changes:

cluster.name: graylog
network.host: 192.168.0.187
discovery.zen.ping.timeout: 10s
discovery.zen.ping.multicast.enabled: false
discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["192.168.0.187:9300"]

Save and close the file when you are finished, then start the Elasticsearch service and enable it to start on boot:

systemctl start elasticsearch
systemctl enable elasticsearch

After a few seconds, run the following to test that Elasticsearch is running properly:

curl -XGET 'http://192.168.0.187:9200/_cluster/health?pretty=true'

Make sure the output shows the cluster status as "green":

{
 "cluster_name" : "graylog",
 "status" : "green",
 "timed_out" : false,
 "number_of_nodes" : 1,
 "number_of_data_nodes" : 1,
 "active_primary_shards" : 1,
 "active_shards" : 1,
 "relocating_shards" : 0,
 "initializing_shards" : 0,
 "unassigned_shards" : 1,
 "delayed_unassigned_shards" : 0,
 "number_of_pending_tasks" : 0,
 "number_of_in_flight_fetch" : 0,
 "task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
 "active_shards_percent_as_number" : 50.0
}

Once Elasticsearch is installed and working fine, you can proceed to the next step.

4 Install Graylog

Graylog is not available in the Debian 9 default repository, so you will need to download and install Graylog 2 repository first. You can do this by running the following command:

wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.2-repository_latest.deb
dpkg -i graylog-2.2-repository_latest.deb

Once the repository is installed, update the repository and install Graylog server with the following command:

apt-get update -y
apt-get install graylog-server -y

After installing Graylog, you will need to set a secret to secure the user passwords and also set a hash (sha256) password for the root user.

First, generate password_secret with the following command:

pwgen -N 1 -s 96

You should see the following output:

TRXbNPoW4gGC8BN8Gzl4wH3jtfLoi06WCJqia18UtYyPaNLx4r8U7jUPRlIJHoGGxrCjZVqAvW2DcueI6N1zHoy2bKEWLyyC

Next, generate hash password for root user with the following command:

echo -n youradminpassword | sha256sum

You should see the following output:

e3c5925aa22abdfa18cf197a7b218fcad31acb6409d2e2dbebae807d3a9750ee

Note: Remember both password key, because both key will need to configured in the server.conf.

Next, you will need to modify the Graylog server main configuration file located in /etc/graylog/server/ directory:

nano /etc/graylog/server/server.conf

Make the following changes:

is_master = true
node_id_file = /etc/graylog/server/node-id
########past-your-password-secret-here#########
password_secret = TRXbNPoW4gGC8BN8Gzl4wH3jtfLoi06WCJqia18UtYyPaNLx4r8U7jUPRlIJHoGGxrCjZVqAvW2DcueI6N1zHoy2bKEWLyyC
root_username = admin
#######past-your-root-hash-password-here##########
root_password_sha2 = e3c5925aa22abdfa18cf197a7b218fcad31acb6409d2e2dbebae807d3a9750ee
root_timezone = UTC
plugin_dir = /usr/share/graylog-server/plugin
rest_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/api/
rest_enable_cors = true
web_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/
rotation_strategy = count
elasticsearch_max_docs_per_index = 20000000
elasticsearch_max_number_of_indices = 7
retention_strategy = delete
elasticsearch_shards = 4
elasticsearch_replicas = 1
elasticsearch_index_prefix = graylog
allow_leading_wildcard_searches = true
allow_highlighting = false
elasticsearch_cluster_name = graylog
elasticsearch_discovery_zen_ping_unicast_hosts = 192.168.0.187:9300
elasticsearch_http_enabled = false
elasticsearch_network_host = 0.0.00
elasticsearch_discovery_initial_state_timeout = 3s
elasticsearch_analyzer = standard
output_batch_size = 500
output_flush_interval = 1
output_fault_count_threshold = 5
output_fault_penalty_seconds = 30
processbuffer_processors = 5
outputbuffer_processors = 3
processor_wait_strategy = blocking
ring_size = 65536
inputbuffer_ring_size = 65536
inputbuffer_processors = 2
inputbuffer_wait_strategy = blocking
message_journal_enabled = true
message_journal_dir = /var/lib/graylog-server/journal
async_eventbus_processors = 2
lb_recognition_period_seconds = 3
alert_check_interval = 60
mongodb_uri = mongodb://localhost/graylog
mongodb_max_connections = 1000
mongodb_threads_allowed_to_block_multiplier = 5
content_packs_dir = /usr/share/graylog-server/contentpacks
content_packs_auto_load = grok-patterns.json
proxied_requests_thread_pool_size = 32

Save and close the file when you are finished, then start the Graylog service and enable it to start on boot:

systemctl start graylog-server
systemctl enable graylog-server

Once you are finished, you can proceed to the next step

5 Configure Firewall

By default, Graylog web interface is listening on port 9000, so you will need to allow port 9000 through UFW firewall. UFW firewall is not installed in Debian 9. So you will need to install it first. You can install it by running the following command:

apt-get install ufw -y

Once UFW is installed, enable it by running the following command;

ufw enable

Next, allow port 9000 through UFW firewall by running the following command:

ufw allow 9000

You can check the status of UFW firewall any time by running the following command.

ufw status

Once firewall is configured, you can proceed to the next step.

6 Access Graylog Web Interface

Graylog web interface is listening on port 9000. Now, open your web browser and type the URL http://192.168.0.187:9000, you should see the following screen:

Graylog Interface

Login with username "admin" and the password you configured at root_password_sha2 on server.conf. You should see the following screen:

Graylog getting started

Next, you will need to add the input to receive the syslog message using the UDP. To add the input, Click on System -> select Inputs -> Syslog UDP -> click on Launch new input button, you should see the following screen:

Add input source in Graylog

Fill up all the details such as Title, Port, Bind address and finally Click on Save button, you should see the following screen:

Log source detail

Now the Graylog server will receive the system logs using the port 8514 from the client or server.

On the Client system, you will need to configure rsyslog so that it will send the system logs messages to the Graylog server. You can do this by editing rsyslog.conf file:

nano /etc/rsyslog.conf

Add the following lines:

# provides UDP syslog reception
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 8514
$template GRAYLOGRFC5424,"%protocol-version% %timestamp:::date-rfc3339% %HOSTNAME% %app-name% %procid% %msg%n"
*.* @192.168.0.187:8514;GRAYLOGRFC5424

Save the file and restart rsyslog service to apply these changes:

systemctl restart rsyslog

Next, on the Graylog server click on the "Graylog Sources" you can see the ssh log with failed login attempts in the following screen.

Monitor login attempts with Graylog

Conclusie

Congratulations! you have successfully installed and configured Graylog server on Debian 9. You can now easily see the logs and analysis of the system logs from the central location. You can also customize Graylog and send another type of logs as per your need. You can get more information from the Graylog documentation page http://docs.graylog.org/en/2.2/pages/getting_started.html. Feel free to comment me if you have any questions.

bron

Laat een reactie achter