Tag: Ubuntu 15.04

Install Wine Staging On Ubuntu Via PPA

Download and install Wine Staging Ubuntu PPA. How to install Wine Staging 1.9.6 (Wine-Fork) on Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 и Ubuntu 15.10 системи. Wine Staging is the testing area of winehq.org. It contains bug fixes and features, which have not been integrated into the

Install Blender On Ubuntu, Преку командната линија

Install Blender 2.77 на Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 и Ubuntu 14.10 системи. Blender е слободен и софтвер со отворен код 3D создавање сопствена. Таа поддржува целината на 3D моделирање гасоводот, местење, анимација, симулација, рендерирање, композитинг и движење СЛЕДЕЊЕ, even video editing and game creation.