технологија блог
Бараат Таг

Firefox

Firefox ноќните - Како да се обратите Рацете на со понови, побрзо Firefox

Возбуда околу Firefox 57 е изградба на брза, со многу очекувања јава на нејзиното ослободување подоцна оваа година. И за добра причина. Firefox 57 е храбар за ресетирање прелистувачот Мозила. А магацинот на познати дела биле nudged надвор или да се заменат…

Firefox Испратете ви овозможува да испратите & криптирате & споделување на големи фајлови на интернет со користење на било кој прелистувач

Sending the big sized attachments has always been an issue. Email server has their own limitations about the attachment sizes and thus we have to use some third party applications or services to send our large files. While we already

PrintFriendly и PDF за Microsoft Edge

PrintFriendly and PDF is a new browser extension for Microsoft Edge which optimizes web pages for printing or PDF creation. When Microsoft announced extension support for its Edge browser, hopes were high that this would give the browser a