Месец: Ноември 2015

Лесен PDF прегледувач 'MuPDF' 1.8 е издаден [Како-за-Инсталирај]

MuPDF, слободен, отворен извор и лесен прегледувач на PDF и XPS, сега го достигнува ослободувањето на 1.8 со нови функции, подобрувања и разни поправки. MuPDF е лесен PDF прегледувач и раководство напишан во пренослив C, кој исто така ги чита документите XPS, OpenXPS и EPUB. Работи на Windows, ...