თვე: ივნისი 2017

How to Install Nuvola Player 4.5 in Ubuntu 16.04 & higher

Nuvola Player, cloud music integration for Linux desktop, მიაღწია 4.5 გათავისუფლების რამდენიმე დღის წინ. აი როგორ დააინსტალიროთ Ubuntu 16.04 and higher using the flatpak packages. Nuvola Player 4 was forked from the release 3 with many new features & enhancements.

Review: Acer Aspire VX 15

PC gaming can be frightfully expensive if you get carried away, and that’s easy to do given the industry’s focus on high-end products. Finding well-rounded hardware at more affordable price points is relatively tricky, particularly in the laptop arena, where cost cutting in one area can

How To Customize The LXDE Desktop

The LXDE desktop environment is one of the best Linux desktops to use if you’re on a PC with low resources. Granted, all of the lightweight desktops out there aspire to be good for low-resource machines. თუმცა, LXDE is the undisputed king. Why? Unlike other light