Kaktuszok SNMP-figyelő eszköz telepítése a Debian 9

 

Ebben a tutorial megmutatja, hogyan kell telepíteni és konfigurálni a kaktuszok hálózat sajtófigyelő szolgálat szerszám, annak érdekében, hogy szerezze be a legfrissebb debian forrásból 9, Codename szakaszon.

Kaktuszok egy pókháló-kiindulópontul szolgáló hálózat sajtófigyelő szolgálat szerszám, teljesen nyílt forráskódú, designed to display network and system graphics via RRDtool. It uses the SNMP (Simple Network Management Protocol) protocol to gather and monitor network traffic from network devices, such as switches, útválasztók, Linux, Unix and Windows servers or other types of network-based devices that support SNMP.

Követelmények

 • A Debian 9 minimal installation on a bare-metal machine or on a virtual private server.
 • A static IP address configured for one of your system network interfaces cards.
 • Access to root account or a user with root account privileges via sudo.

Initial Configuration

Before we start to install Cacti from source, first assure that your system meets all the software requirements for compiling and installing Cacti. Az első lépésben, open the Debian sources list file for editing with root privileges and append the contrib and non-free repositories as shown in the below file excerpt.

nano /etc/apt/sources.list

sources.list file sample:

deb http://ftp.ro.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.ro.debian.org/debian/ stretch main
 
deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main

sources.list file

After finished editing the file, save and close the file and update your system repositories and software packages to incorporate the new packages, by issuing the below commands.

apt update

apt frissítés

Update Debian packages

Következő, fire up a new command in order to install some necessary utilities that will be used to further manage your system from command line.

apt install wget patch unzip zip bash-completion

Cacti is a web-based monitoring tool mostly written in PHP server-side programming language. In order to run the Cacti php file scripts, a web server, such as Apache HTTP server, and a PHP interpreter must be installed and functional in the system. In order to install Apache web server and the PHP interpreter alongside with all required PHP modules needed by Cacti to run properly, issue the following command in your server console.

apt install apache2 libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-snmp php7.0-xml php7.0-mbstring php7.0-json php7.0-gd php7.0-gmp php7.0-zip php7.0-ldap php7.0-mcrypt

Felszerel PHP

After Apache and PHP have been installed, test if the web server is up and running and listening for network connections on port 80 by issuing the following command with root privileges.

netstat –tlpn

Abban az esetben netstat network utility is not installed by default on your Debian system, execute the below command to install it.

apt install net-tools

By inspecting the netstat command output you can see that apache daemon is listening for incoming network connections on port 80.

Netstat command output

In case you have a firewall enabled on your system, such as UFW firewall application, you should add a new rule to allow HTTP traffic to pass through the firewall by issuing the following command.

ufw allow WWW

vagy

ufw allow 80/tcp

Végül, test if the Apache web server default web page can be displayed in your client’s browser by visiting your Debian machine IP address via HTTP protocol, as shown in the below image. If you don’t know your machine IP address, végre ‘ifconfig’ vagy ‘ip a parancsok. My IP in this setup is: http://192.168.1.14

 

Debian default web page

A következő lépésben, we need to make some further changes to PHP default configuration file in order to assure that the file_uploads variable is enabled and the PHP időzóna setting is correctly configured and matches your system physical location. Nyitott /etc/php/7.0/apache2/php.ini file for editing and assure that the following lines are set up as follows.

file_uploads = On
date.timezone = Europe/London

Replace the timezone variable accordingly to your physical time zone by consulting the list of timezones provided by PHP docs at the following link http://php.net/manual/en/timezones.php

After you’ve made the required changes, create a php info file and restart apache daemon to apply changes by issuing the following commands.

echo ‘<? php phpinfo();?>’| tee /var/www/html/info.php

systemctl újra apache2

Check if the PHP timezone has been correctly configured by visiting the php info script from a browser at the following URL (as illustrated in the below image). Scroll down to date setting to check php timezone setting.

http://192.168.1.14/info.php

PHP info output

Cacti monitoring tool stores configurations and collected data in an RDBMS database. Ebben a tutorial, we’ll configure Cacti with MariaDB database backend. Issue the below command to install MariaDB database and the PHP module needed to access mysql database.

apt install mariadb-server php7.0-mysql

Felszerel MariaDB

After you’ve installed MariaDB, verify that the daemon is running and listens for network connections on localhost, Port 3306, by running netstat parancs.

netstat –tlpn | grep mysql

Then log into MySQL console and secure MariaDB gyökér account by issuing the following commands.

mysql -h localhost

use mysql;
update user set plugin='' where user='root';
flush privileges;
exit

Set MySQL root password

A következő lépésben, secure MariaDB by executing the script mysql_secure_installation provided by the installation package from Debian Stretch repository. While running, the script will ask a series of questions to secure the MariaDB database, such as: to change MySQL root password, to remove anonymous users, to disable remote root logins and to delete the test database. Execute the script by issuing the below command and assure you type yes to all questions asked in order to fully secure MySQL daemon. Use the below script output except as a guide.

sudo mysql_secure_installation

Megjegyzés: Minden része ez a SZKRIPT futtatása ajánlott minden MariaDB

SZERVEREK A TERMELÉSI HASZNÁLATOT! KÉRJÜK, OLVASSA EL GONDOSAN MINDEN EGYES LÉPÉSNÉL!

Annak érdekében, hogy jelentkezzen be MariaDB, hogy biztonságos, szükségünk lesz az aktuális

a root felhasználó jelszavát. Ha már csak beiktatott MariaDB, és

úgy állítottuk be a root jelszót még, a jelszó üres lesz.,

tehát ön csak kell sajtó adja meg itt.

Írjuk be a jelenlegi jelszavunkat gyökér (enter):

oké, sikeresen használt jelszó, mozgó…

A gyökér jelszó beállítás biztosítja, hogy senki nem tud bejelentkezni a MariaDB

root felhasználóként a megfelelő engedély nélkül.

Ön már volna egy gyökér jelszó beállítása, so you can safely answer ‘n’.

Change the root password? [Y/n] y

Új jelszó:

Új jelszó ismételt megadása:

A jelszó sikeresen frissült!

Átvételi jogosultság táblák..

… A siker!

Alapértelmezés, egy MariaDB bevezetés birtokol egy névtelen felhasználó, amely lehetővé teszi bárki

fatörzs-ba MariaDB nélkül birtoklás-hoz létre a felhasználói fiók

őket. Ennek célja, csak tesztelés céljából, és, hogy a telepítés

tovább egy kicsit simább. El kell távolítania őket előtt mozgó-ba egy

üzemi környezetben.

Távolítsa el a névtelen felhasználók? [I/n] y

… A siker!

Általában, gyökér csak engedélyezni kell, hogy csatlakozzon a "localhost". Ez

biztosítja, hogy valaki nem hiszem, hogy a root jelszót a hálózatról.

Ne engedélyezze gyökér logika távolról? [I/n] y

… A siker!

Alapértelmezés, MariaDB jön-val nevű adatbázis "teszt’ hogy bárki

hozzáférés. Ez is az célja, csak tesztelés céljából, és el kell távolítani

mielőtt éles környezetben történő.

Távolítsa el a tesztelési adatbázisba és a hozzáférést? [I/n] y

– Csepegtető tesztadatbázis…

… A siker!

– A tesztelési adatbázisba kiváltságok eltávolítása…

… A siker!

Újratöltés a jogosultság tábla biztosítja, hogy minden változtatás eddig

azonnal érvénybe.

Most újra a táblázatok jogosultság? Y [I/n]

… A siker!

Takarítás…

Mindezt! Ha már elvégezte a fenti lépéseket, a MariaDB

Telepítés most kell biztosítani.

Köszönjük, hogy használ MariaDB!

In order to test MariaDB security, try to login to the database from console with no gyökér jelszó. The access to the database should be denied if no password is provided for the gyökér számla. If the password is supplied, the login process should be granted to MySQL console, as shown in the below screenshot.

mysql -h localhost -u root

mysql -h localhost -u root –p

Test the MySQL Login

While logged in to MariaDB database, go ahead and create a database for Cacti installation and create the user that will be used to manage cacti adatbázis, by issuing the following commands. Replace the cacti database user and password accordingly.

create database cacti;
grant all on cacti.* to 'cacti_user'@'localhost' identified by 'cacti_pass';
flush privileges;
exit

Is, grant select permissions to the cacti database user for MySQL time zone by issuing the below commands. This is a new requirement in order to install and run the latest release of Cacti.

mysql -u root -p mysql < /usr/share/mysql/mysql_test_data_timezone.sql

mysql -u root -p -e ‘grant select on mysql.time_zone_name to [email protected]

Import MySQL time zone database

A következő lépésben, open MySQL server default configuration file and append the following lines as shown in the below sample.

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Add the following lines at the bottom of the 50-server.cnf fájl:

max_heap_table_size       = 98M
tmp_table_size          = 64M
join_buffer_size         = 64M
innodb_buffer_pool_size     = 485M
innodb_doublewrite        = off
innodb_additional_mem_pool_size = 80M
innodb_flush_log_at_timeout   = 3
innodb_read_io_threads      = 32
innodb_write_io_threads     = 16

Configure MariaDB server

In order to apply all changes we made so far, restart MySQL and Apache daemons and verify that the daemons are running by issuing the following commands.

systemctl restart mysql apache2

systemctl status mysql apache2

Configure SNMP Service

Cacti web monitoring service uses the SNMP protocol in order to collect device data and statistics. In order to install the SNMP program, SNMP daemon service and SNMP MIBS in your local Debian 9 rendszer, issue the following command with root privileges.

apt install snmp snmpd snmp-mibs-downloader

Install snmp

Is, install the industry-standard data logging tool RRDtool, which is used by Cacti to display the graphing functionality.

apt install rrdtool

Install rrdtool

Következő, edit the SNMP configuration file /etc/snmp/snmp.conf and comment the “mibs” line by adding a hashtag (#) in front of the line as described in the below image.

Configure snmp.conf file

Also configure SNMP daemon remote and localhost access, by opening the snmpd.conf filefor editing and search and update the below lines as follows:

nano /etc/snmp/snmpd.conf

Uncomment the line to listen for connections on all interfaces

agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

Edit snmpd.conf file

Add the following lines to allow SNMP query for your local network via the snmp_string jelszó. Replace the snmp community string snmp_string password and your network CIDR address accordingly.

rocommunity snmp_string localhost
rocommunity snmp_string 192.168.1.0/25

Set snmp_string

Optionally, you can also modify the contact and location variable in order to provide information about your server. This information is displayed in Cacti notification area when you check your server details. Is, your system hostname, kernel version and system uptime are displayed in Cacti notification area.

In order to modify this information, edit the sysLocation és sysContact lines under the system information section and add your own values. Alapértelmezés, the following values are configured for sysLocation és sysContact.

Set sysLocation and sysContact

sysLocation Sitting on the Dock of the Bay
sysContact Me <[email védett]>

After you’ve made the proper changes to snmpd.conf fájl, save and close the file and restart snmp daemon to reflect changes by issuing the below commands. Then check the snmpd daemon status and the owned ports in listening state.

systemctl restart snmpd.service

systemctl status snmpd.service

netstat -tulpn| grep snmp

Restart snmp service

Open firewall port for SNMP:

ufw allow 161/udp

In order to verify that the SNMP daemon is working as expected and retrieves all the SNMP values under memory tree for localhost, run the below command.

snmpwalk -v 2c -c snmp_string localhost memory

Test snmp server with snmpwalk

Install Cacti-Spine

Cacti-Spine is a replacement for the default cmd.php poller, written in C for faster execution time. In order to compile and install Cacti-Spine pooler from sources in Debian 9, első, execute the following command in order to install all the required dependencies into the system.

apt install build-essential dos2unix dh-autoreconf help2man libssl-dev libmysql++-dev libmariadb-dev libmariadbclient-dev librrds-perl libsnmp-dev

Következő, download the latest version of Cacti-Spine tar compressed archive with wget segédprogram, extract the tarball archive and enter cacti-spine extracted directory by issuing the following commands.

wget https://www.cacti.net/downloads/spine/cacti-spine-latest.tar.gz

tar xfz cacti-spine-latest.tar.gz

cd cacti-spine-1.1.24/

Most, compile and install Cacti-Spine utility from sources by issuing the below commands.

./bootstrap

./konfigurálása

hogy

csinál felszerel

Cacti-Spine will be installed in /usr/local/spine/ rendszer elérési útvonal. Spine recommends that you set the SUID bit for the spine binary in order to support ICMP ping requests.

chown root:root /usr/local/spine/bin/spine

chmod +s /usr/local/spine/bin/spine

You must also connect Spine to the cacti database by editing the configuration file with as shown in the below file excerpt.

nano /usr/local/spine/etc/spine.conf

spine.conf file sample. Replace the credentials accordingly. Use the same database credentials as configured for Cacti.

DB_Host localhost
DB_Database cacti
DB_User user_cacti
DB_Pass pass_cacti
DB_Port 3306
DB_PreG 0

Edit spine.conf file

Install Cacti

In order to install Cacti from sources in Debian 9, első, download and extract the latest version of Cacti tarball compressed archive, then copy all the extracted files to apache web root path, by issuing the following commands.

wget https://www.cacti.net/downloads/cacti-latest.tar.gz

tar xfz cacti-latest.tar.gz

cp -rf cacti-1.1.24/* /var/www/html/

Install Cacti

A következő lépésben, open cacti configuration file and update the following lines to reflect MySQL cacti database username, jelszó, host and URL path accordingly, as illustrated in the below example.

nano /var/www/html/include/config.php

Cacti config.php fájl minta:

$database_type   = 'mysql';
$database_default = 'cacti';
$database_hostname = 'localhost';
$database_username = 'cacti_user';
$database_password = 'cacti_pass';
$database_port   = '3306';
$database_ssl   = false;

Scroll down and change the path variable from “/cacti” to “/

$url_path = '/';

cacti configuration file

cacti ULR path

Következő, you need to populate cacti database by loading the cacti.sql script located in your web server document root location and verify cacti mysql tables by issuing the below commands.

mysql -u cacti_user cacti -p < /var/www/html/cacti.sql
mysql -u cacti_user cacti -p -e 'show tables'

Végül, before starting to install Cacti from web interface, execute the below commands in order to remove the default index.html file installed by Apache web server, create the log file for Cacti and allow Apache runtime user with full write permissions to cacti installation path.

rm /var/www/html/index.html

touch /var/www/html/log/cacti.log

chown -R www-data:www-data /var/www/html/

Start installing Cacti via the web interface by visiting your system IP address or domain name from a browser and opening the following URL.

http://192.168.1.14/install

At the first screen check Accept GPL License Agreement and hit on the Next button to continue as shown in the below screenshot.

Accept cacti license agreement

A következő képernyőn, scroll down and verify if all system requirements are passed by the installer and hit Next button to move forward with the installation process.

Check system requirements

Cacti settings

Cacti settings part 2

Következő, Válassza a New Primary Server as the installation type and click on Next button to continue.

Install primary server

Now verify if all critical binary locations and versions are correctly detected by cacti installer. Is, you should update Spine binary path to /usr/local/spine/bin/spine. You can choose the Classical theme and hit Next button to continue.

Binary locations and versions

A következő képernyőn, the installer will verify Apache web root directory permissions in order to check if the web server is allowed to perform writes to cacti installation path. If all the required paths are writable, hit on Next button to continue.

Check if paths are writable

Select all the templates from the provided list and hit on Finish button in order to complete the installation.

Finish cacti installation

After you’ve finished the installation process, log in to Cacti web interface with the following default credentials and replace the admin default password with a new strong password, as illustrated in the following screenshots.

Felhasználónév: admin
Jelszó: admin

Login to cacti

Change cacti admin password

After you log in to Cacti web interface, hajózik-hoz Console -> Konfiguráció-> Beállítások-> Poller and change the poller type from cmd.php to spine binary, as shown in the below image. Scroll down and hit the Mentés button to apply changes.

Change poller to spine

Then navigate to Console -> Konfiguráció-> Beállítások-> Paths and update Cacti-Spine and set the configuration file path to the following path /usr/local/spine/etc/spine.conf and hit on Save button to apply configuration, Amint az alábbi kép.

Set spine.conf path

In order to add a new device to be monitored via SNMP, odamegy Console -> Management -> Eszközök and hit on + ikon, Amint az alábbi kép. For demonstration purposes, we’ll add the localhost machine to be monitored by Cacti via SNMP protocol.

Add new monitored device

For the newly added Linux device that will be monitored via SNMP, add a description for the device, the hostname, FQDN or the IP address of the monitored device and select Local Linux Machine as device template. In SNMP options, select the proper SNMP Version (in this case we’ll use the version 2) and write your device SNMP community string, as described in the below images. In case the SNMP port hasn’t been changed, leave the port value as default and, when you finish, scroll down and hit on Create button to add the device to Cacti database in order to be monitored.

Configure device settings

Configure device settings - rész 2

After the device has been added to Cacti database, an SNMP summary will be displayed on top of the device page in case the device was properly detected and queried. In order to create RRDTool SNMP graphs for this device, kettyenés-ra Create Graphs for this device Link, check the graph templates you want to further examine and hit on Create button to move to the next screen, majd, hit on Create button again to finish, as illustrated in the following images.

Create Graphs

Create Graphs 2

Create Graphs 3

In order to visualize the graphs, navigate to Console -> Management -> Eszközök, check the device you want to further perform an action and select Place on a Tree (Default Tree) from action menu.

Place device on default tree

On the new screen, leave the Destination Branch as default and hit on Continue button to finish the process, as described in the below image.

Click continue

Végül, in order for Cacti poller to start collecting data about monitored devices, you need to add a new cron job that will query the devices via SNMP every 5 perc. Add the scheduled job to be owned and executed by Apache runtime user by issuing the below command.

crontab –u www-data –e

Crontab job line:

*/5 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/poller.php > /var/www/html/log/cron.log 2>&1

Add cacti cronjob

After you have added the pooler cronjob, wait about a half hour to give Cacti time to gather data and then navigate to the Graphs tab in the Cacti web interface. Expand the default tree and the graphs collected from your monitored machine should be displayed as illustrated in the below screenshot.

Cacti monitoring

Most, Cacti interface can be accessed from client’s browsers in an unsecured way via HTTP protocol. All sensitive information about your devices, as well as cacti login credentials, are sent in plain text. In order to encrypt the traffic between client’s browsers and Cacti web interface, issue the following commands with root privileges in order to enable Apache SSL configuration.

a2enmod ssl

a2ensite default-ssl.conf

systemctl újra apache2

Utána, navigate to Cacti web interface via HTTPS protocol. Because Apache web server uses a self-signed certificate to encrypt the connection, an error message should be displayed in your browser. Accept the error and you can now securely access Cacti web interface as shown in the following screenshot.

Cacti interface secured with SSL

That’s all! You have successfully installed and configured Cacti from sources in Debian 9. For other custom settings regarding Cacti, visit the documentation pages at the following link https://docs.cacti.net/manual:100

Forrás