برچسب: رم

How To Set Up A Swap File On Linux

Swap is an essential part of Linux, and how it manages programs. با آن, Linux users can suspend to RAM, and even allocate extra memory for programs to use when physical RAM runs out. کافی است بگوییم, everyone should use swap. On traditional Linux distributions,

Programs not responding in Windows 10/8/7

  در زمان, you may have seen a message that some program had stopped responding on your Windows computer. The reasons for such Programs not responding or Program has stopped working or responding message could be many and there the troubleshooting options different too. We have

بهترین لپ تاپ های قابل حمل و اولترابوک از 2017 - راهنمای خرید و راهنمایی

گرفتن لپ تاپ مناسب که مطابق با هر دو نیاز و بودجه شما است کار آسانی نیست این روزها, عنوان شما را به بین ده ها تن از گزینه های خوب را انتخاب کنید. من می توانم هر چند کمک. من با استفاده از لپ تاپ فوق العاده قابل حمل و اولترابوک برای بیش از 10 years now and

چگونه برای سرعت بخشیدن Odoo

  Odoo is the most popular ERP (Enterprise Resource Planning) software, written in Python and uses PostgreSQL as database back-end. The Odoo community edition is a free and open source software which includes project management, تولید, accounting, billing and sales management, warehouse management, human resources and

بهترین لپ تاپ های قابل حمل و اولترابوک از 2016 - راهنمای خرید و راهنمایی

گرفتن لپ تاپ مناسب که مطابق با هر دو نیاز و بودجه شما است کار آسانی نیست این روزها, as you have to choose between dozens of options. من می توانم هر چند کمک. من با استفاده از لپ تاپ فوق العاده قابل حمل و اولترابوک برای بیش از 10 years now and I’ve