تبادل Bitcoin مدیریت به اتهام برای دروغ گفتن در باره هک

مقامات ایالات متحده یک مرد تگزاس که دو سیستم عامل بیتکوین مربوط که هک کردم تاسیس دستگیر کرده اند. Officials charged the on accusations of lying to Securities Exchange Commission (SEC) officials in the subsequent investigation. The accused is Jon "Ukyo" Montroll, a resident of Saginaw, Texas, and founder of