Πού θα βρείτε βοηθητικά προγράμματα γραμμής εντολών για αρχεία δέσμης

Βοηθητικά προγράμματα γραμμής εντολών είναι χρήσιμα για την επέκταση των δυνατοτήτων του αρχεία δέσμης. Υπάρχουν πολλοί περισσότερο διαθέσιμο, αλλά η παρακάτω λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης.

Free Command-line Utilities for Batch Scripts

NameDescriptionΠηγήSize Uncompressed (kB)More info/License
BusyBoxA single binary with many common Unix tools. Often used in embedded Linux systems. Fewer options than originals due to size optimizationRon Yorston647kGNU General Public License
DSToolBoxTwelve utilitiesDreamCycle Studios40-158kFreeware
F2KO SoftwareOver 40 utilitiesCMD ToolsVariousFreeware
Gammadyne's Free DOS UtilitiesSixteen various utilities including timers, file management tools, and a DOS shellGammadyne's Free DOS Utilities76-421kFreeware
GnuWinOver 160 separately downloadable native Win32 open source utilities for Windows 2k-Win7GnuWinVariousGNU General Public License
Gow (Gnu On Windows)Over 100 useful open source UNIX applications compiled as native win32 binariesBrent Matzelle1-1795kOpen Source MIT License
GtoolsSeveral command-line and GUI Windows Administrative Toolsgtools current version19- 520kOpen Source
HexatomiumAbout a dozen utilitiesWindows Apps by FS112-320kFree for personal use
Horst Schaeffer's Software PagesSeveral various utilities CMD 32/64 bit 4-35kFreeware
NircmdA small command-line utility that can perform many different tasksNirSoft43kFreeware. 32 και 64 bit versions also available
Ritchie LawrenceA somewhat outdated (2005), but still useful list of command-line utilitiesRitchie LawrenceVariousMostly Freeware
Rob nan der Woude's Scripting PagesDescriptions and download links for a many utilities. Probably the most up-to-date and comprehensive listing of its kindBatch UtilitiesVariousAlmost entirely Freeware
RubyPdf Software Download CenterSpecialized PDF ToolsRubypdf TechnologiesUp to a few MBMostly Freeware
Small command line utilitiesOver 150 system utilities. Archive package or separately. Page also has small GUI tools and NET utilities.LTRData6-100k. Most under 20kFreeware
SwissFileKnifeCombines many functions into a single, portable executableStahlWorks Technologies 1,576kBSD License. Binaries and source code available. Versions for Mac and Linux.
SystemTools UtilitiesA dozen utilities focusing on user account and networking tasksSystemTools SoftwareMost under 50kFreeware
Util32Twenty 32-bit useful command-line utilitiesPersoft23-180kFreeware
Uwe Sieber's HomepageΑρχείο, drive, USB and misc toolsUwe Sieber's HomepageVariousFreeware

Πηγή

Αφήνω μια απάντηση