Ετικέτα: YouTube

Κάνει τα βίντεο από το YouTube ενσωματωμένο ανταποκρίνεται στο blog (με εικόνες).

Από την τελευταία ενημέρωση της Google αλγόριθμος panda, Σχεδιασμός ιστοσελίδας που βασίζεται στην ανταπόκριση σε φορητές συσκευές, έχει γίνει μια πραγματική διαπραγμάτευση μεγάλη. Και όλο αυτό γίνεται έτσι ώστε να ευνοούν την πλειοψηφία των σημερινών και των μελλοντικών γενιά, η οποία φαίνεται να είναι πολύ με βάση τη χρήση…

YouTube Plus for Firefox and Chrome

YouTube Plus is a free add-on for the Firefox and Google Chrome web browser that provides you with dozens of configuration options to improve your YouTube experience. Επιπλέον, it is also available as a userscript for you to install in other web browsers that support these