Ετικέτα: Windows 10

OneNote στο τέλος της lifed desktop app, αντικαθίστανται με τα Windows 10 UWP

Ενώ οι κύριες εφαρμογές του Office παραμένουν παραδοσιακά desktop εφαρμογές των Windows, Microsoft has been developing a modern version of OneNote using the Universal Windows Platform (UWP) APIs for some years; it's arguably one of the more complex and capable UWP applications available today. Στο γραφείο 2019 Αποστολή…

New Redstone 4 RTM Build Resets the Magic Window

Microsoft’s unprecedented bungling of the final release of Windows 10 έκδοση 1803 has an interesting side-effect. So if you used my tip to upgrade to this release during the so-called “magic window” period, you got some work to do. To recap, Microsoft originally intended for build

Block Windows 10 Updates with StopUpdates10

StopUpdates10 is a free program for Microsoft's Windows 10 operating system that modifies some system settings to block Windows Updates on the target device. While it is usually not a good idea to block the installation of updates, as you'd block non-critical and security updates alike,

How to Use the Windows 10 Camera App

Windows 10 has an app called Camera that lets you use your webcam to record videos and take photos. It’s definitely better than having to download spyware/malware-ridden third-party webcam recording software. Σε αυτό το άρθρο, I’ll walk you through the process of using the app and adjusting