Ετικέτα: HTTPS

deepin 15.4 Κυκλοφόρησε, Με μεταφορτώνει τη σύνδεση & Καθρέφτες

deepin 15.4 GNU/Linux λειτουργικό σύστημα έχει κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου 2017. Θα απαριθμήσω εδώ ένα επίσημο σύνδεσμο κατεβάσετε και δύο ταχύτερες καθρέφτες από Sourceforge. I listed here the Mega and Google mirrors as well but remember they don't provide direct download. Το 15.4 παρέχονται μόνο…

Install United GNOME Theme On Ubuntu

Install United GNOME Theme. United GNOME Theme is based on a Ubuntu 18.04 design concept Flat-Plat as a base. Made on and for GNOME 3.24 (Ubuntu), tested and works fine on 3.22 (Fedora). Most likely will work with 3.20 and up. Wallpaper is included. Extensions Dash

A Short KDE Plasma 5.9 Review in February 2017

KDE Plasma 5.9 desktop environment has been released at 31 Ιανουάριος 2017. This short review brings you short introductions about the new features in this release. The most interesting highlights are global menu, super+number task switching, and new look at Network Manager settings. Αυτό 5.9 απελευθέρωση…

5 basic cURL command examples

cURL is very useful command line tool to transfer data from or to a server. cURL supports various protocols like FILE, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, DICT, LDAPS, TELNET, FTP, FTPS, GOPHER, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, POP3, POP3S, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, and TFTP. cURL

Firefox 49: HTTP passwords on HTTPS sites

Mozilla plans to launch an update for the built-in password manager in Firefox that will make HTTP passwords work on HTTPS sites as well. If you use the built-in functionality to save passwords in Firefox currently, you may know that the manager distinguishes between HTTP and

You better disable update checks in KeePass 2

A security vulnerability in the popular password manager KeePass 2 was disclosed recently affecting all versions of the password manager but only if automatic update checks are enabled. KeePass 2 ships with an option to check periodically for program updates. While update checks are performed if