Ετικέτα: Client

Εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη συνομιλίας ομιλητικός σύσπαση στο Ubuntu 16.04, 17.04

Φλύαρος, μια ανοικτός-πηγής Twitch συνομιλίας πελάτη που βασίζεται σε Java, τώρα έχει φτάσει το 0.8.6 απελευθέρωση με μερικά νέα χαρακτηριστικά και διορθώσεις σφαλμάτων. Πρόγραμμα-πελάτης συνομιλίας Twitch για τον καθένα που θέλει να δοκιμάσει κάτι νέο και διαφορετικό από το webchat, αλλά δεν θέλει την πολυπλοκότητα της ένα IRC…

Κορυφή 5 Torrent clients for Windows 10

  Before we take a look at some of the best Torrent clients for Windows 10, let us understand what are Torrents. Torrent files are those small files that make possible downloading larger files efficiently over the BitTorrent protocol. These small files contain information about where

Κορυφή 5 Git Windows Client

Git is one of the most popular version control systems for tracking file changes. It’s popularity picked up around 2010 as GitHub becomes the most popular open source repositories hosts. Here are some of the top 5 Git GUI Clients if you are on the market

How To Install And Use Slack In Linux

Slack is one of the top messaging services for teams. You probably use it for your work. We do here at It’s FOSS to communicate among ourselves. Σε αυτό το άρθρο, we’ll see various ways to install and use Slack in Linux. Some might wonder why we