Μαστόδοντας: Η εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για Twitter

Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ καιρό έχουν yearned για ένα κοινωνικό δίκτυο που μπορώ πραγματικά να καλέσετε Αρχική σελίδα. Το Facebook είναι δεν είναι καλό, καθώς είναι γεμάτη εικόνες από γάτες των ανθρώπων και τους δείπνο. Πειραχτήρι είναι γεμάτο trolls και αγενείς ανθρώπους, in my experience at least. When Google+ came along, I had high hopes for it, but alas, it’s pretty much a ghost town these days.

So what is an intrepid lover of all things FOSS supposed to do with their spare time? Well, the answer is now simple – use Μαστόδοντας of course!

What Is Mastodon?

Mastodon is the world’s largest free, ανοικτού κώδικα, decentralized micro-blogging network. Quite a mouthful, right? Basically, Mastodon is an open source alternative to Twitter. It has many of the advantages of Twitter, but none of the trolls, or none that I have found so far at least.

As you can see from the image above, the Mastodon feed looks a lot like the popular Twitter client, TweetDeck and it does work in much the same way. So if you have used TweetDeck in the past, you should be right at home on Mastodon. Αυτή τη στιγμή, Φυσικά, also various Android and iOS apps available, most of which work really well – my personal recommendation for Android would be Mastalab.

Advantages Of Mastodon

This is where things get interesting! I’ll start with the simple stuff – you’re not restricted to 140 characters like on Twitter. On Mastodon, έχετε 500 characters to play with. This has been more than enough for me personally, without having to mess around trying to shorten what I want to say.

Δικαίωμα, on to the really good stuff…

Possibly the biggest advantage of Mastodon over any social network is that you can self-host it. Αυτό είναι σωστό, you can spin up your very own Mastodon instance, keep it public, or make it private for your own use. Τώρα, you might be thinking “what’s the point in self-hosting? You’re just going to end up with a load of insular servers sprawled all over the Internet.”

If that’s what you’re thinking, you’re wrong. Μπορείτε να δείτε, each Mastodon instance is part of a federated network. This means that all instances can talk to one another. So if my account is on instance A, and Bill has an account on instance B, we can still follow one another and see each other’s updates.

Think of it like email – you and I don’t need to have our emails hosted with the same provider, because they all use open standards. Which means that even though our email servers are completely separate, they can still email one another. That’s basically how Mastodon works, even your handle looks like an email address. Για παράδειγμα, mine is @[email protected].

Ωστόσο, if you want a completely private Mastodon instance, you can also turn federation off.

Feda-what?!

So what does all this mean? Well, if Twitter goes down, that’s it. Bye bye Twitter and all your tweets. It’s the same story for Facebook, Google +, and pretty much any other social network. On Mastodon that isn’t the case. Για παράδειγμα, if my instance goes down, the rest of the network continues on and all my users can quickly and easily sign up to another instance and be back up and running in no time. Συν, there isn’t a single entity controlling Mastodon – like all good things, it’s managed by a community.

When you’re browsing your Mastodon instance, you can view you home feed, which consists of only the people you follow. Your public feed, which is all the toots (Mastodon’s version of a tweet) on that particular instance. Or you can look at the federated feed, which is all the toots from all the instances that are connected to your instance. This makes it incredibly easy to consume content and find interesting people to follow.

How Do I Get Started?

It’s quite simple really, there are tonnes of Mastodon instances online, so there is likely to be at least one in the niche you’re interested in. Μπορείς search for some here.

Ωστόσο, judging by the fact you’re reading a FOSS website, I’m willing to bet that you’re interested in FOSS. Αν αυτή είναι η περίπτωση, you can join my instance, Fosstodon, where you will be made very welcome. Or you can check out some other really great Linux/FOSS-centric instances, όπως LinuxRocks.Online ή Mastodon.Rocks.

Are you already a Mastodon user? If so, why not tell us what you think about it in the comments section below.

I look forward to seeing you guys on Mastodon soon!

Πηγή