Διαχείριση onedrive Αρχεία On Demand στα παράθυρα 10 Δημιουργοί Ενημέρωση φθινοπώρου

 

Στο σημερινό Ζητήστε από το διαχειριστή, Θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το νέο χαρακτηριστικό onedrive Αρχεία On-Demand το φθινόπωρο Δημιουργοί Ενημέρωση.

Files On-Demand is the long-awaited replacement for Windows 8.1-era OneDrive placeholders, a flawed system that allowed users to see their full OneDrive file hierarchy without downloading the contents to the local device. Placeholders were popular because OneDrive can store much more data than there is disk space on a device, especially in the case of devices using solid-state drives.

Due to the way placeholders were implemented in Windows 8.1, issues could arise that meant applications would not retrieve files that were only available in the cloud. Placeholders relied on Windows Explorer and the OneDrive sync client to do the heavy lifting. The Explorer icon overlays, which indicated whether files were available offline, sometimes failed to display if other apps also registered overlays with Explorer. This lead to confusion for users.

Files On-Demand in the Windows 10 Fall Creators Update uses a file system driver and the OneDrive client to resolve the issues with placeholders. Instead of icon overlays in Explorer, Microsoft has added attributes that display the status of OneDrive files, which can be always local, demand-synced and available offline, και demand-synced but not available offline. The new attributes are displayed in a separate column in File Explorer and in the details view.

OneDrive sync status is displayed in File Explorer (Image Credit: Russell Smith)

OneDrive Sync Status Is Displayed in File Explorer (Image Credit: Russell Smith)

OneDrive Files On-Demand works with consumer OneDrive, OneDrive for Business, and SharePoint Online team sites. Microsoft hasn’t forgotten about enterprise control. Group Policy options allow organizations to force the use of Files On-Demand, which can help reduce network traffic. Users will be able to browse team sites and OneDrive in File Explorer without downloading the entire contents. The same setting can be used to block use of File On-Demand. Μπορείτε να βρείτε το Enable OneDrive Files On-Demand setting in Group Policy under Computer Configuration > Administrative Template > OneDrive.

A second GPO control, Migrate Pre-existing TeamSite with OneDrive Files On-Demand, sets any existing team sites that users had synced locally, για να online-only. Files added or updated in a team site will be set to online-only and downloaded as and when required.

Scripting OneDrive File Attributes

Επειδή File On-Demand uses NTFS attributes to set the status of files, organizations can determine which files and folders are always available locally (pinned) or online-only (unpinned). Για παράδειγμα, if you want to make a document online only, you can run the attrib command-line tool to set the unpinned Χαρακτηριστικό. In the command below, -p removes the pinned attribute and +u sets the unpinned Χαρακτηριστικό.

attrib -p +u document.docx

You can also remove the pinned attribute but leave the file on the device:

attrib -p -u document.docx

OneDrive files attributes can be programmatically modified using the attrib command-line tool (Image Credit: Russell Smith)

OneDrive Files Attributes Can be Programmatically Modified Using the Attrib Command-Line Tool (Image Credit: Russell Smith)

Or to make a document always available offline, set the pinned attribute:

attrib +p -u document.docx

Add the /s switch to modify file attributes on all files and folders in a directory recursively:

attrib +p -u /s

Σε αυτό ζητήστε από το διαχειριστή, I showed you how to force or restrict the use of OneDrive Files On-Demand using Group Policy and how to modify file attributes. Από εκεί, you can set files and folders to always be available offline.

Το post Διαχείριση onedrive Αρχεία On Demand στα παράθυρα 10 Δημιουργοί Ενημέρωση φθινοπώρου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ΠΕΤΡΗ.

Δεν υπάρχουν ετικέτες για τη θέση αυτή.