Πώς να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Pithora Client 1.4 στο Ubuntu 16.04 & Higher

Pithos 1.4, an open-source Pandora radio client, was released more than one week ago. While it’s επίσημη PPA does not contain the 1.4 binaries so far, here’s how to install it via Flatpak in Ubuntu 16.04 and higher.

1. Install Flatpak via PPA in Ubuntu 16.04.

The Flatpak daemon is not included in Ubuntu 16.04 by default. You need to install it via το αποθετήριο PPA.

Open terminal via Ctrl+Alt+T or by searching it from app launcher. When it opens, run command to add the PPA:

sudo add-apt-repository ppa: alexlarsson / flatpak

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας (χωρίς οπτική ανατροφοδότηση κατά την πληκτρολόγηση) όταν σας ζητηθεί και πατήστε Enter.

Then check updates and install flatpak via commands:

sudo apt update

sudo apt install --install-recommends flatpak

2. Then install Pithos Flatpak package via following commands:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub io.github.Pithos

The commands will install Gnome platform and then Pithos package.

3. Once installed, launch it either from your application launcher or by running command:

flatpak run io.github.Pithos

For future releases, you can update Pithos flatpak package via command:

flatpak --user update io.github.Pithos

Κατάργηση εγκατάστασης:

To remove the flatpak, simply run command in terminal:

flatpak uninstall io.github.Pithos

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση