Πώς να εγκαταστήσετε το OpenProject στο Ubuntu 16.04

 

OpenProject is a web-based management system for location-independent team collaboration, released under GNU GPL 3 License. It's a project management software that provides task-management, team collaboration, scrum etc. OpenProject is written in Ruby on Rails and AngularJS.

Σε αυτό το σεμινάριο, θα σας δείξω πώς να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε το σύστημα διαχείρισης OpenProject χρησιμοποιώντας το Ubuntu 16.04. Το εργαλείο μπορεί να εγκατασταθεί με το χέρι ή χρησιμοποιώντας πακέτα από το χώρο αποθήκευσης. Για αυτόν τον οδηγό, θα εγκαταστήσουμε το Openproject από το χώρο αποθήκευσης.

Προαπαιτούμενο

  • Ubuntu 16.04
  • Προνόμια ρίζας

Τι θα κάνουμε

  1. Ενημέρωση και αναβάθμιση συστήματος
  2. Εγκαταστήστε το σύστημα διαχείρισης OpenProject
  3. OpenProject Διαμόρφωση μετά τη Εγκατάσταση
  4. Δοκιμές

Step 1 - Update and Upgrade System

Πριν εγκαταστήσετε το OpenProject στο σύστημα Ubuntu, ενημερώστε όλα τα διαθέσιμα αποθετήρια και αναβαθμίστε το σύστημα Ubuntu.

Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές.

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Step 2 - Install OpenProject Management System

Από προεπιλογή, το OpenProject παρέχει ένα αποθετήριο πακέτων για πολλές διανομές Linux, συμπεριλαμβανομένων των Ubuntu, CentOS, Debian και SUSE Linux Enterprise. Και μπορεί να εγκατασταθεί χειροκίνητα στο διανομέα σας.

For this guide, we will install the 'OpenProject' project management system from the repository.

Download the open project key and add it to the system.

wget -qO- https://dl.packager.io/srv/opf/openproject-ce/key | sudo apt-key add -

And download the openproject repository for Ubuntu 16.04 in the '/etc/apt/sources.list.d' directory.

sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/openproject-ce.list
https://dl.packager.io/srv/opf/openproject-ce/stable/7/installer/ubuntu/16.04.repo

Now update the Ubuntu repository and install openproject using the apt command as shown below.

sudo apt update
sudo apt-get install openproject -y

After the installation is complete, you should get a result similar to the following.

Install OpenProject

Step 3 - Openproject Post-Install Configuration

After the openproject packages are installed, we still need to do configuration. We will configure the database using MySQL, webserver using Apache, configure a domain name, adding support for Git and SVN, configure email notification, and enable Memcached for the application cache.

Run the openproject command below.

openproject configure

And you will get the wizard for openproject database configuration.

Configure OpenProject

Επιλέξτε 'Install and configure MySQL server locally' and click 'OK'. It will automatically install MySQL server on the system, and automatically create the database for openproject installation.

For the web server configuration, choose the 'Install apache2 server' and click 'OK'. it will automatically install the apache2 web server and configure the virtual host for OpenProject application.

Install apache server

Now type the domain name for your Openproject application, and choose 'OK'.

Set domain name

For the server path prefix, you can leave it blank. If you want to run the Openproject under the path URL like 'hakase-labs.co/openproject/', then you can type '/openproject'.

Server path prefix

Next, for the SSL configuration. If you have purchased SSL certificates, choose 'yes', and 'no' if you don't have SSL certificates.

SSL Configuration

Now for the Subversion and Git support. If you enable this feature, you will be able to create and host Subversion and Git repository in your application. And this only works on the Apache web server, not for Nginx. Plus, it's recommended for you to enable this feature for Subversion and Git support, so choose 'yes'.

Subversion support

Add subversion support

Github support.

Add GitHub support

Then you will be asked for the email notification configuration. You can use the 'sendmail' application of the server or use the SMTP account from third-party like Google SMTP etc.

Choose as you need and click 'OK'.

Install SMTP server

And for the Memcached cache installation, install it to ensure better performance of openproject.

Install memcache

Choose the 'Install new Memcached server' and click 'OK'.

Now, installation and configuration of all the packages required for openproject installation should happen automatically. And when it's complete, you will get the result as shown below.

Installation completed

Βήμα 4 - Δοκιμές

Open your web browser and type on the address bar your openproject URL, mine is http://open.hakase-labs.co

And you'll see the default page.

OpenProject start page

Now click the 'Sign in' button to log in to the admin dashboard - use 'admin' as a user and password.

Login to OpenProject

Change the default admin password with your own password.

Change admin password

Type your password and click 'Save' button.

And you will get the dashboard as shown below.

OpenProject dashboard

Click on the 'Demo Project' to see the project sample.

Demo project

Installation and configuration for OpenProject on Ubuntu 16.04 has been completed successfully.

Αναφορά

Πηγή

Διαφημίσεις

Αφήστε μια απάντηση

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!