Πώς να εγκαταστήσετε το OpenProject για το Ubuntu 16.04

OpenProject είναι ένα σύστημα διαχείρισης που βασίζεται στο web τοποθεσία-ανεξάρτητη ομάδα συνεργασίας, κυκλοφόρησε με GNU GPL 3 Άδεια χρήσης. Είναι ένα λογισμικό διαχείρισης έργων που παρέχει διαχείριση εργασιών, συνεργασία ομάδας, ράγκμπι κλπ. OpenProject είναι γραμμένο σε Ruby επί σιδηροτροχιών και AngularJS.

Σε αυτό το σεμινάριο, I will show you how to install and configure the OpenProject management system using Ubuntu 16.04. The tool can be installed manually or by using packages from the repository. For this guide, we will install Openproject from repository.

Prerequisite

  • Ubuntu 16.04
  • Root Privileges

What we will do

  1. Update and Upgrade System
  2. Install OpenProject Management System
  3. OpenProject Post-Install Configuration
  4. Testing

Βήμα 1 - Update and Upgrade System

Before installing the OpenProject on to the Ubuntu system, update all available repositories and upgrade the Ubuntu system.

Run the following commands.

sudo apt ενημέρωση
sudo apt upgrade -y

Βήμα 2 - Install OpenProject Management System

Από προεπιλογή, OpenProject provides a repository of packages for many Linux distros, including Ubuntu, CentOS, Debian, and SUSE Linux Enterprise. And it can be installed manually on your distro.

For this guide, we will install the 'OpenProject' project management system from the repository.

Download the open project key and add it to the system.

wget -qO- https://dl.packager.io/srv/opf/openproject-ce/key | sudo apt-key add -

And download the openproject repository for Ubuntu 16.04 in the '/etc/apt/sources.list.d' directory.

sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/openproject-ce.list
https://dl.packager.io/srv/opf/openproject-ce/stable/7/installer/ubuntu/16.04.repo

Now update the Ubuntu repository and install openproject using the apt command as shown below.

sudo apt ενημέρωση
sudo apt-get install openproject -y

After the installation is complete, you should get a result similar to the following.

Install OpenProject

Βήμα 3 - Openproject Post-Install Configuration

After the openproject packages are installed, we still need to do configuration. We will configure the database using MySQL, webserver using Apache, configure a domain name, adding support for Git and SVN, configure email notification, and enable Memcached for the application cache.

Run the openproject command below.

openproject configure

And you will get the wizard for openproject database configuration.

Configure OpenProject

Select 'Install and configure MySQL server locally' and click 'OK'. It will automatically install MySQL server on the system, and automatically create the database for openproject installation.

For the web server configuration, choose the 'Install apache2 server' and click 'OK'. it will automatically install the apache2 web server and configure the virtual host for OpenProject application.

Install apache server

Now type the domain name for your Openproject application, and choose 'OK'.

Set domain name

For the server path prefix, you can leave it blank. If you want to run the Openproject under the path URL like 'hakase-labs.co/openproject/', then you can type '/openproject'.

Server path prefix

Επόμενη, for the SSL configuration. If you have purchased SSL certificates, choose 'yes', and 'no' if you don't have SSL certificates.

SSL Configuration

Now for the Subversion and Git support. If you enable this feature, you will be able to create and host Subversion and Git repository in your application. And this only works on the Apache web server, not for Nginx. Συν, it's recommended for you to enable this feature for Subversion and Git support, so choose 'yes'.

Subversion support

Add subversion support

Github support.

Add GitHub support

Then you will be asked for the email notification configuration. You can use the 'sendmail' application of the server or use the SMTP account from third-party like Google SMTP etc.

Choose as you need and click 'OK'.

Install SMTP server

And for the Memcached cache installation, install it to ensure better performance of openproject.

Install memcache

Choose the 'Install new Memcached server' and click 'OK'.

Τώρα, installation and configuration of all the packages required for openproject installation should happen automatically. And when it's complete, you will get the result as shown below.

Installation completed

Βήμα 4 - Testing

Open your web browser and type on the address bar your openproject URL, mine is http://open.hakase-labs.co

And you'll see the default page.

OpenProject start page

Now click the 'Sign in' button to log in to the admin dashboard - use 'admin' as a user and password.

Login to OpenProject

Change the default admin password with your own password.

Change admin password

Type your password and click 'Save' button.

And you will get the dashboard as shown below.

OpenProject dashboard

Click on the 'Demo Project' to see the project sample.

Demo project

Installation and configuration for OpenProject on Ubuntu 16.04 has been completed successfully.

Reference

Πηγή

Αφήνω μια απάντηση