Μήνας: Ιούνιος 2017

Πώς να εγκαταστήσετε το Nuvola Player 4.5 στο Ubuntu 16.04 & υψηλότερη

Παίκτης Nuvola, cloud music integration for Linux desktop, έχει φθάσει η 4.5 απελευθέρωση πριν από λίγες ημέρες. Εδώ είναι πώς να το εγκαταστήσετε στο Ubuntu 16.04 and higher using the flatpak packages. Παίκτης Nuvola 4 was forked from the release 3 with many new features & enhancements.

Αναθεώρηση: Acer Aspire VX 15

PC gaming can be frightfully expensive if you get carried away, and that’s easy to do given the industry’s focus on high-end products. Finding well-rounded hardware at more affordable price points is relatively tricky, particularly in the laptop arena, where cost cutting in one area can