Τεχνολογία Blog
Μηνιαία αρχεία

Αύγουστος 2016

Πώς μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη της επιφάνειας εργασίας στο Ubuntu

Πώς μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη της επιφάνειας εργασίας στο Ubuntu. Εγκατάσταση μικροεφαρμογή ένδειξη ScreenRotator σε συστήματα Linux Ubuntu και περιστροφή οθόνης Ubuntu. ScreenRotator μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιστρέψετε την οθόνη σε Ubuntu συστήματα. ScreenRotator να εγκαταστήσετε στο Ubuntu…