Μήνας: Φεβρουάριος 2015

Δημιουργία δέσμης ενεργειών SQL για τη διαχείριση κατάστασης περιόδου λειτουργίας προσαρμοσμένο SQL βάσης δεδομένων

ASP.Net provides 3 different ways to store sessions. They are – InProc Session Mode StateServer Session Mode SQL Server Session Mode In case you are interested to read further about sessions, you can read this excellent article by Abhijit Jana. Σε αυτό το post, we will see