Jak Ubuntu síťových adaptérů – shora 5 Příkazy pro zobrazení adaptéry sítě Ethernet

Najít všechny síťové adaptéry v Ubuntu Linuxu. Zobrazí seznam všech nainstalovaných adaptérů sítě Ethernet na Ubuntu systému. Zjistěte síťové adaptéry, které používáte v jiných systémech Linux nebo Ubuntu. Easily find out the manufacturer of the network adapters on your Ubuntu/Linux systems.

You can use the following commands to list Ethernet adapters on a Ubuntu Linux system. These command gives you information about both wired and wireless network adapters.

lshw

The lshw command is used to list hardwares. lshw command extract detailed information on the hardware configuration of the system. To paměti přesné Konfigurace reportů, verze firmwaru, základní konfigurace, Verze procesoru a rychlosti, konfigurace mezipaměti, rychlost sběrnice, atd.

Open the Terminal and run the following command:

sudo lshw -C network

lshw-command-ubuntu

lspci command

List all PCI device including Ethernet cards (NICs).


lspci
lspci | less
lspci | grep -i eth

lspci-ubuntu-command

ip command

Display or manipulate routing, zařízení, policy routing and tunnels on Linux operating systems. You can use ip command to list all NICs:


ip link

ip-link-command-ubuntu

ifconfig command

Display or configure a network interface on Linux or Unix like operating systems.


ifconfig
ifconfig eth0

nebo


/sbin/ifconfig
/sbin/ifconfig eth0

ifconfig-ubuntu-command

Jak Ubuntu síťových adaptérů – shora 5 Příkazy pro zobrazení adaptéry sítě Ethernet Původně odeslal na Zdroj číslice – Nejnovější technologie, Gadgets & Věcičky.

Zanech odpověď